Sobota patřila veteránům!

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - neděle, 25. červen 2023 16:29

Média

Krásné počasí vylákalo ven také milovníky starých vozů, kteří slunečné počasí využili nejen k výletům.

V sobotu ráno se na náměstí v Křimicích sešlo 15 posádek trabantů a wartburgů členů AMK Trabant Plzeň. Pozdravili se s majiteli veteránů, kteří zrovna přijížděli do křimického zámku, aby se zúčastnili Jízdy Jiřího Kristiána Lobkowicze a výstavy zámeckém parku. Následovala krátká rozprava a pak už se členové Trabantklubu vydali směrem na Stříbro a Planou u Mariánských Lázní. Zde se připojily další posádky.

V 11:00 dojeli účastníci klubového výletu do Milíkova. První zmínka o obci pochází již z roku 1311, kdy zde stálo panské sídlo, mlýn a 16 usedlostí. Zájemci si prohlédli hrázděný statek č. p. 18, který nabízí vhled do života zemědělské usedlosti na Chebsku koncem 19. a v první třetině 20. století. Nejstarší budovou statku je stodola datovaná na jednom z vnitřních trámů k roku 1781. Účastníci výletu se podívali také do kostela sv. Šimona a Judy a pak si v místní hospodě dopřáli oběd.

Další zastávkou byly Františkovy Lázně a Auto Moto Muzeum, které nabízí víc jak sto pozoruhodných exponátů. K vidění jsou zde nejen české značky jako Škoda, Jawa, Tatra či Velorex známý z filmu Vrchní, prchni!, ale i značky zahraniční jako třeba unikátní Mercedes 1938 Cabrio. Nechybí zde ovšem ani exponáty pocházející z bývalé NDR.

Z Františkových Lázní se kolona vydala do Aše, kde si zájemci prohlédli pozůstatky kostela sv. Trojice. Stavba původně evangelického chrámu započala v roce 1622. V lednu 1960 po dvouleté rekonstrukci došlo po explozi vyhřívacího agregátu k požáru. Zachovány zůstaly pouze obvodové zdi a věž. Zdi byly srovnány se zemí v roce 1973 a o 15 let později došlo i ke zboření věže. V roce 2004 byly znovu vyznačeny obvodové zdi a 31. července slavnostně otevřen památník tohoto historického kostela. Zastávku v Aši také někteří účastníci využili k drobným opravám na svých vozech.

Z Aše se pak všichni přesunuli do Podhradí, kde si prohlédli impozantní zbytky hradu Neuberg ze 13. století. V místní kavárně se pak většina účastníků výletu osvěžila kávou a zmrzlinovým pohárem

Poslední zastávkou byla nedaleká obec Doubrava, kde se konal tradiční táborák. Dnes by již málokdo hádal, že v této malé polozapomenuté obci stávala papírna, která zanikla teprve po 2. světové válce. Pozůstatky nejstarší papírny na Ašsku byly vykopány v roce 2012 a dnes je možné prohlédnout si nejen zdi a základy, ale také některé nástroje, jako koryta, mlecí kameny, kádě, vany či holandr. Nedaleko papírny vyvěrá minerální pramen s vysokým obsahem oxidu uhličitého.

Po táboráku se účastníci výletu rozjeli do svých domovů. Celkem se akce zúčastnilo 17 trabantů a wartburgů a 3 doprovodná vozidla, která zajišťovala koloně veteránů zejména bezpečné nájezdy na frekventované státní silnice či přejezdy rušných křižovatek. Na svých zastávkách budily historické vozy zájem nejen místních obyvatel, ale i německých turistů.

Sobota patřila veteránům! Foto: Peggy Kýrová (galerie Peggy Kýrová a Pavel Křovák)