×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 10019

Zobrazení položek podle značky: uzovka stromova

Zelená hvězda je cena za mimořádné aktivity v oblasti ochrany přírody

Kraj letos poprvé udělí ocenění „Zelená hvězda Karlovarského kraje“ za významný počin v oblasti životního prostředí a ekologie. Jeho držitelem se stane spolek Zamenis, který  dlouhodobě pečuje o biotop kriticky ohroženého druhu užovky stromové v Poohří. Kromě artefaktu symbolizujícího hvězdu v zelené barvě obdrží spolek finanční dar v hodnotě 50 000 korun.

„V našem kraji se dlouhá léta rozvíjí řada aktivit, které pomáhají chránit přírodu a životní prostředí, starat se o ohrožené druhy rostlin i živočichů. A právě z toho důvodu jsme se rozhodli každoročně ocenit úsilí jednotlivců, spolků či organizací, které za těmito aktivitami stojí. Při udělování cen se chceme v první řadě soustředit na počiny v oblasti praktického prosazování udržitelného způsobu života, ochrany přírody a životního prostředí, které jsou v regionu nebo oboru mimořádné, vyzdvihneme také novátorství a inovace v přístupu ochrany přírody či inspirativní postupy.  Ocenění může být navrženo pouze za ukončenou aktivitu a projekt, ale rovněž za mimořádný celoživotní přínos v oblasti životního prostředí,“ vysvětlil Karel Jakobec, 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje.