Arogance a nekompetentnost. Vizitka působení Pirátů ve vedení města

Zveřejněno v Politika ZAK
Od - pondělí, 29. duben 2024 09:40
Arogance a nekompetentnost. Vizitka působení Pirátů ve vedení města Zdroj: ZAK TV

Mizící odpadkové koše, přeplněné popelnice, špína v ulicích, ale i odmítání informovat o investicích města a jím vlastněných společností. První náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti) ukazuje, že transparentnost a práce pro Plzeňany, v podobě zodpovědného vykonávání funkce, jsou mu cizí.

Z plzeňských ulic začaly koncem loňského roku v tichosti mizet odpadkové koše a náměstek Pavel Bosák se o tom ani neobtěžoval informovat Plzeňany. „Z rozhodnutí náměstka Bosáka zmizelo jen na Doubravce padesát odpadkových košů, bez konkrétního plánu, kdy a které koše budou nahrazeny. Podobně jsou na tom i ostatní čtvrti napříč Plzní,“ vysvětlil opoziční zastupitel Lukáš Hegner (ODS).

Na nepořádek v ulicích města, stejně jako přeplněné kontejnery na tříděný odpad, si stěžuje čím dál více Plzeňanů. Tím nejjednodušším řešením by byl častější úklid doprovázený efektivním svozem odpadu z exponovaných míst. Proto ODS navrhla navýšení rozpočtu na úklid o 30 milionů korun. Ten byl bohužel zamítnut. “Plzeň hospodaří s největším rozpočtem ve své historii přesahující 10 miliard korun, i proto jsme navrhovali, aby se na svoz odpadnu a úklid ulic přidalo 30 milionů korun. Náš návrh byl však vedením města zamítnut s odůvodněním, že peněz na úklid je dostatek. Výsledek vidíme v ulicích všichni každý den. Bohužel se jedná jen o další z řady rozhodnutí, kterým jde náměstek Bosák proti těm, kteří ve městě žijí,” dokresluje situaci s (ne)čistotou v Plzni Lukáš Hegner (ODS). Jedinou informaci, kterou ke změnám v systému svozu odpadu náměstek Bosák zastupitelům několik měsíců opakuje je, že má koncepci vymyšlenou, ale musí o ní ještě dál jednat.

Podobný postoj zaujal náměstek Bosák, který z titulu své funkce dozírá na chod Plzeňské teplárny, k chystané rekordní investici do dekarbonizace ve výši 7 miliard. „Informacemi k přípravě projektu dekarbonizace město, resp. magistrát města Plzně nedisponuje,“ stojí v odpovědi na interpelaci opozičního zastupitele Petra Suchého ke stavu projektu a jeho nákladnosti. „Dekarbonizace plzeňské teplárny spočívající v nahrazení uhlí, coby energetického zdroje, plynem případně vodíkem, je třeba. O tom není debat. Ostatně jsou to více než dva roky, co jsme tento projekt, podpořili,“ uvedl předseda zastupitelského klubu ODS, KDU-ČSL a TOP 09 David Šlouf (ODS). Zásadní problém však vidí v nárůstu ceny o téměř padesát procent, z původně plánovaných 4 miliard korun se totiž projekt dekarbonizace vyšplhal na miliard 7. Šlouf dále upozornil, že Plzeňané mají vědět, co za tak radikálním zdražením projektu stojí a zda se jeho cena promítne do výsledné ceny tepla pro koncové spotřebitele. Eventuelně o kolik si domácnosti budou muset připlatit. „Náměstek Bosák opakovaně tvrdí, že informace k přípravě projektu dekarbonizace nemá, případně argumentuje nutností ochrany obchodního tajemství či potřebou utajení z důvodu veřejné zakázky. Skutečnost, že pan náměstek informace buď nemá nebo že je tají, považuji buď za naprostou nekompetentnost náměstka Bosáka, případně za bezbřehou aroganci vůči Plzeňanům,“ dodal Šlouf.

„Celý projekt dekarbonizace byl už za předešlého vedení města důkladně připravován, proběhla podrobná analýza, která v roce 2022 stanovila cenu investice od 3,5 maximálně do 4 miliard korun. Nová koalice přišla ve spolupráci s EPH s tím, že projekt nebude stát miliardy 4, ale miliard 7. Bez zásadních změn v projektu, které by mohly tak radikální nárůst ceny způsobit,“ řekl zastupitel Petr Suchý (TOP 09) a dodal, že věří, že situace má logické vysvětlení, právě proto je však nezbytné, aby náměstek Bosák začal komunikovat. Jeho neochota informovat zastupitele totiž budí největší podezření a vytváří prostor pro případné spekulace. Ačkoliv náměstek Bosák ujistil zastupitele, že jim dodá výpočet návratnosti projektu spolu se zdůvodněním, proč došlo ke zdražení, reálně se tak nestalo. „Důsledná kontrola ze strany města je naprosto nezbytná a vedení Plzně není schopné připravit žádné podklady, které by přesvědčily Plzeňany a zastupitele, o tom, že takto masivní zdražení projektu je opodstatněné a nutné,“ uzavřel zastupitel Suchý.

Do gesce technického náměstka Pavla Bosáka spadá již téměř polovinu volebního období oblast zadávání veřejných zakázek, investiční výstavba, odpadové hospodářství, územní plánování a strategické plánování rozvoje města. Dále dozírá na činnost Technického úřadu MMP a městem vlastněných či spoluvlastněných společností Plzeňská teplárenská a.s., VODÁRNA PLZEŇ a.s., Čistá Plzeň s.r.o., Útvar koncepce a rozvoje.

PR