Doubravka buduje Průšlapy

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 18. duben 2024 13:37

Média

Plzeňská Doubravka má další nový projekt, ve kterém obyvatelé rozhodují o některých investicích městské části. Jeho název je Kudy tudy a lidé v něm označili místa, kde si přes trávník zkracují cestu a vyšlapali tam pěšinky. Místo nich teď vznikají takzvané Průšlapy.

Plzeň Doubravka. Tady vidíte, jak vypadá trávník, po kterém si lidé zkracují cestu místo toho, aby chodili po chodníku. A tady už vidíte takovou pěšinku po stavební úpravě. Na Doubravce už vznikly tři takzvané Průšlapy. „Průšlapy jsou místa, kde lidé chodí mimo chodníky. My jsme je nechali, aby nám tato místa lokalizovali a poté jsme je stavebně upravili. Ta stavební úprava spočívá v tom, že jsou to betonové nášlapy, které jsou od sebe vzdáleny, mezi nimi je tráva a můžete po nich čistou suchou nohou projít,“ vysvětlil doubravecký místostarosta Jan Kakeš. Starosta Tomáš Soukup ho doplnil: „První ročník projektu Kudy tudy dokončíme tím, že doděláme chodníky na Zábělské ulici a Moravské ulici. No a příští rok se zase lidí zeptáme znovu. To znamená, že navážeme dalším ročníkem.“

Do konce roku tady vznikne celkem pět Průšlapů. „Bylo to v rámci participace, jedná se celkem o pět míst. Těch podnětů přišlo cca padesát. Nicméně většina než polovina z nich byla na soukromých pozemcích a další byly nevhodné nebo nebezpečné,“ pokračoval místostarosta. Starosta k tomu dodal: „Kudy tudy je v podstatě další náš participativní projekt, to znamená, je to další projekt, kdy my dáváme občanům možnost zapojit se do toho veřejného dění, vybrat místa v podstatě kudy se budou dostávat domů. My v tom projektu určitě budeme pokračovat.“

Místostarosta ještě upřesnil financování: „Na celý projekt byl vyčleněn jeden milion korun a prostavělo se čtvrt milionu korun.“

Vyšlapané pěšinky se mění na takzvané Průšlapy. foto TV ZAK