Na plzeňské radnici byla udělena Cena Ladislava Sutnara

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - pondělí, 20. listopad 2023 13:28
Na plzeňské radnici byla udělena Cena Ladislava Sutnara Foto: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni udělovala ve středu 15. listopadu v obřadní síni plzeňské radnici již tradiční Cenu Ladislava Sutnara. Do společnosti výjimečných osobností a institucí, které významně ovlivňují světové umění a design, letos přibyla sochařka a výtvarnice Magdalena Jetelová, Universität für angewandte Kunst Wien a americká nezisková organizace Printed Matter.

Mezinárodní Cena Ladislava Sutnara je od roku 2012 udělována významným českým i zahraničním umělcům, pedagogům a institucím jako ocenění jejich mimořádných výkonů zejména v oblasti designu a užitého umění. Scházíme se na tomto místě v centru města zcela symbolicky, neboť jen o pár metrů dále se nachází rodný dům Ladislava Sutnara, jedné z nejvýznamnějších postav české meziválečné moderny a osobnosti světového designu a užitého umění. Toto ocenění je vyjádřením pocty a odkazu tohoto světově proslulého Plzeňana, jehož jméno nese nejen tato každoročně udílená cena, ale také Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni či Galerie Ladislava Sutnara v centru města,“ uvedla radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková, která se slavnostního udílení cen účastnila. Ceremoniál se uskutečnil při příležitosti slavnostního zasedání Umělecké rady Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara za přítomnosti rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Lávičky, hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a dalších hostů.

Život Ladislava Sutnara se klenul přes dva devastující světové konflikty. První a druhou světovou válku. Klenul se přes kulturní a společenské revoluce. Klenul se přes období, kdy bylo vždy znovu nutné prokazovat svou čest, své hodnoty a integritu. Dnešní dobu rovněž nelze nazývat poklidnou a plnou harmonie. Naopak, žijeme období turbulentní a konfrontace s agresí a bezprávím je na denním pořádku. V tomto kontextu je existence a poslání umělce spjato nejen s přidanou estetickou a řemeslnou hodnotou, ale rovněž s vysokou morální integritou. Instituce a osobnosti, které na letošním slavnostním ceremoniálu převzaly Ceny Ladislava Sutnara, svoji existenci sepjaly s uměním. Jsou to ikony, které udávají směr současného výtvarného vyjádření a umělecké praxe. Stali jsme se partnery ve společné misi prohlubovat to, co je v člověku dobré – tvořivost, empatii a lásku k okolnímu světu i nám samotným, a bojovat proti hlouposti, intoleranci a zlovůli. Pevně věřím, že se nám bude i nadále dařit toto poslání vykonávat,“ řekl Vojtěch Aubrecht, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Sochařka a výtvarná umělkyně Magdalena Jetelová obdržela cenu za mezioborové projekty na pomezí konceptuální tvorby, land artu, architektury, sochy a světelné projekce zasazené do konkrétního prostoru, stejně jako za dlouholetou pedagogickou činnost.

Universität für angewandte Kunst Wien, uznávaná rakouská škola aplikovaných umění, získala ocenění za činnost, která vychází z historických tradic, zároveň však rozvíjí nové myšlenky, jak spoluvytvářet a řídit proměny technologií a médií.

Přední americká nezisková organizace se sídlem v New Yorku Printed Matter, Inc. obdržela ocenění za šíření a propagaci artists’ books, publikací koncipovaných jako svébytná umělecká díla.

Ladislav Sutnar, designér, typograf, avantgardní umělec a „génius kompozice“, se narodil 9. listopadu 1897 v Plzni a zemřel 13. listopadu 1976 v New Yorku. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni je po něm pojmenována od roku 2014.
Jeho heslem bylo: "Dobrý vizuální design má velice vážný úkol. Obecné sdělnosti by neměl dosahovat ani zneužíváním vnímání minulosti, ani podbízením se takzvaně obecnému, ve skutečnosti však infantilnímu vkusu. Dobrý vizuální design musí chtít širokou veřejnost povznést a učit ji rozpoznávat kvalitu. Aby však byl designér schopen obecný vkus zušlechťovat a posouvat vývoj designu kupředu, musí pracovat s plným nasazením všech tvůrčích schopností. Musí nejprve přemýšlet, až potom navrhovat."