Odborné učiliště hostilo konferenci o vzdělávání

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 13. červen 2024 10:19

Média

Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni hostí od středy konferenci o vzdělání. Konkrétně o tom, jak je vhodné propojit formální a neformální vzdělávání. Konference je určená především pro učitele nebo ředitele škol.

Kongresový sál, Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni. Tady se pod taktovkou Střediska volného času Radovánek konala konference o propojení formálního a neformálního vzdělávání. „Chceme tady hovořit, jak je důležité informovat děti od útlého věku, jak posuzovat prostě vzdělávání jako celek a vědět, že budoucnost je důležitá, že se nechceme ohlížet za minulostí, ale spíše nové formy vzdělávání a na děti působit tak, aby učitel byl průvodcem vzděláváním a žák byl konzument, který zažívá radost, úspěch a vlastně prožitky jak v osobním, tak vzdělávacím procesu,“ vysvětlila smysl konference ředitelka Střediska volného času Radovánek Eva Tischlerová.

Cílovou skupinou byli především učitelé základních a středních škol, případně jejich ředitelé. „Jednak jsou tady zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zástupci Národního pedagogického institutu krajského centra vzdělávání a potom aktéři z řad podnikatelské sféry,“ doplnila ředitelka Radovánku.

Do neformálního vzdělávání, kroužků a zájmových oblastí chodí děti velmi rády a učí se tam dovednosti, které je potom provázejí celý život. My chceme, aby děti chodily rády i do počátečního vzdělávání a aby kroužky a školy spolu komunikovaly, aby se ty dovednosti děti učily pro svoji budoucnost. Protože ze zájmů se kolikrát vyvinou dovednosti, které je provází celý život,“ řekla Irena Palánová z Národního pedagogického institutu.

Konferenci podpořit také Plzeňský kraj, který je zřizovatelem středních škol. „Nejsou to jen školy, základní, střední, vysoké tak, jak se jim standardně věnujeme, ale i právě to, co dělají děti právě po té školní docházce, jak dokáží třeba rozvíjet své schopnosti a jakým způsobem se dokáží potom v tom životě uplatnit,“ vysvětlil hejtman Rudolf Špoták, pro kraj akci podpořil.

Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni hostilo konferenci o propojení formálního a neformálního vzdělávání. foto TV ZAK