Piloti svolávají celorepublikový protest proti likvidaci funkčního letiště v Líních

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - neděle, 13. listopad 2022 09:32
Piloti svolávají celorepublikový protest proti likvidaci funkčního letiště v Líních Ilustrační foto: FB Zachraňme Letiště Líně

Předseda Českého svazu letectví Václav Vašek svolává na 15. listopadu české piloty a aviatiky k celorepublikovému protestu proti likvidaci letiště Líně, kde se plánuje vybudování gigafactory společnosti Volkswagen na výrobu baterií do elektroaut. Setkání začne (s ohledem na platný SEČ a brzký soumrak) už ve 14:30 na stojánce před hangárem č. 3 – muzeum Classic Trainers. 

Václav Vašek zve nejen piloty nadšence, cílí i na profesionály a armádní letce. „Vyzývám Vás, současné vojenské piloty a techniky ze základen Čáslav, Náměšť nad Oslavou, Praha-Kbely, Pardubice a podobně, přestaňte se bát vyjádřit nahlas svůj názor. Neohlížejte se na odtajněné oficiální stanovisko ministryně obrany, že Armáda České republiky letiště Líně nepotřebuje. Toto stanovisko postrádá veškerou vojenskou logiku,“ apeluje předseda Českého svazu letectví Václav Vašek, který je považován za legendu československého stíhacího letectva. 

Záměr vybudovat podnikatelskou zónu o rozloze téměř 400 hektarů na ploše někdejšího armádního letiště s dráhou o délce 2450 metrů širokou 60 metrů, mimochodem nejširší v republice, na které mohou v případě potřeby přistávat i startovat na základě certifikace např. letadla typu ATR 72 (která přepraví až 70 cestujících) a další jim velikostně podobná, kde v současnosti působí několik aeroklubů, leteckých škol nebo zde má základnu letecká záchranka, schválila v půlce prázdnin vláda. Německý Volkswagen zde zvažuje výstavbu továrny na baterie pro 4 500 zaměstnanců, přičemž projekt by vyšel na zhruba 98 až 122 miliard korun.

Mnozí máme v paměti, že v první polovině devadesátek minulého století Klausova vláda rozhodla o nevratném zrušení vojenského letiště v Žatci, což byla  nejmodernější letecká základna v Československu do té doby. Jednalo se o symbol, jak dopadne celé vojenské letectvo. A tak se stalo. Dnes by firmy v zóně Triangle byly vděčné za svoje letiště. Věřte, že vím, o čem hovořím. Současná Fialova vláda dne 19. 10. 2022 přijala usnesení č. 879 o likvidaci letiště Plzeň – Líně, údajně ve prospěch zelené demagogie, v němž už slibuje koncernu Volkswagen, že mu umete cestičku. Kdo z nás objektivně ví, kde je pravda? Žádný člen vlády ještě ani nežil, když letiště Líně, jako i většina významných letišť po celé republice, bylo budováno. Proto tento spolek laiků nemá ani morální ani formální právo rozhodovat o jeho zničení. Oni nedokáží něco kloudného vytvořit, tak chtějí alespoň vše kolem sebe devastovat. Cui bono? Nechápu, jak je možné, že k tomu mlčí vrchní velitel ozbrojených sil, prezident České republiky. Když mlčí on, pojďme nemlčet my,“ začíná svůj apel předseda Českého svazu letectví Václav Vašek.

K protestní akci vyzývá:
    • všechny členy Českého svazu letectví
    • současné i bývalé piloty, techniky a stewardky leteckých společností ČSA, Smartwings a ostatních leteckých dopravců
    • piloty i techniky Aeroklubu ČR a Letecké amatérské asociace ČR
    • bývalé vojenské piloty a veškerý pozemní letecký personál
    • pracovníky všech českých letišť
    • všechny rozumné osoby z ostatních leteckých oborů  

Není nás málo. Nebojme se zabránit tomu, aby současná vláda, inspirována likvidací letiště Žatec, stejně zrůdným způsobem vymazala z povrchu zeměkoule i letiště Líně. Včera to byl Žatec, dnes Líně a zítra si ke svým, dozajista ryzím, demoličním úmyslům vyberou které letiště? Třeba Pardubice, protože někdo mocný zjistí, že je bezpodmínečně nutné rozšířit dostihové závodiště? Pohybujete se po světě a velmi dobře víte, že minimálně evropské státy udržují v provozuschopném stavu každé letiště z druhé světové války, natož ta novější. Nikde si nedovolí podobnou nekompetentnost, jako dočasné vlády v Česku. Pojďme jim, aktuální i budoucím vládám, do toho, v zájmu republiky, jednou pro vždy hodit vidle, dokud je čas, dokud se bagry nezakously do vzletové/přistávací dráhy a provozních ploch. Proces bourání vytváří mnohem příznivější prostor pro nekontrolovatelné finanční toky, než proces výstavby,“ píše tvrdě Václav Vašek.

Proti plánu vystavět v Líních gigafactory protestuje pět obcí, kterých se bezprostředně dotýká. Například starosta Dobřan Martin Sobotka. Představitelé obcí si stěžují, že kraj se k věci staví tak, že on s projektem likvidace letiště v Líních a následné výstavby téměř čtyřsethektarového byznys parku nemá nic společného a že je to dílem vlády. Navíc to v posledních dnech skutečně vypadá tak, že vláda organizaci projektu svěří státní firmě Diamo, aby Plzeňský kraj do věci mohl zasahovat co nejméně. Od samého začátku zaujal jednoznačný postoj proti plánu vybudovat gigafactory v Líních také senátor za severní Plzeňsko a Rokycansko Pavel Karpíšek.

Proti zvažovanému developerskému záměru i zrušení fungujícího letiště, které je v majetku ministerstva obrany, se staví nejen provozovatel letiště, firma PlainStation, ale i další subjekty fungující v areálu letiště. V půlce prázdnin místní aerokluby uspořádaly happening, během něhož na ranvej vystavěly asi padesát letadel z celkem cca sedmdesáti parkovaných v tamních hangárech ve snaze poukázat na význam fungujícího letiště. Letiště Líně je pátým nejvytíženějším letištěm České republiky a na svůj provoz a údržbu si vydělává samo. Daňové poplatníky tak nestojí ani korunu.

Mezi palčivé problémy v případě vybudování gigafactory patří například řešení ubytovacích kapacit pro tisíce nových zaměstnanců. A na stole leží i otázka, kde vlastně nové zaměstnance vzít, protože na pracovním trhu tolik lidí prostě není a i zástupce investora Škoda Auto a.s., dle slov jejího představitele pana Martina Jahna, člena představenstva, počítá s přesídlením několika tisíc lidí. A jsou Líně na takové množství lidí připraveny? Podle starosty Dobřan Martina Sobotky nikoli. V Plzeňském kraji je podle Českého statistického úřadu z 31. července letošního roku nezaměstnanost 2,65 procenta. Potenciální zaměstnanci tady prostě nejsou. Kde je sehnat? Nabízí se možnost agenturních zaměstnanců ze zahraničí. To by ovšem představovalo velkou zátěž pro okolní obce kvůli infrastruktuře a službám, ale to kraj neřeší. Občané dotčené lokality se v souvislosti s případným výrazným nárůstem počtu agenturních zaměstnanců bojí zvýšené kriminality v okolí a vzniku cizojazyčných gangů. Místní firmy se také obávají odlivu vlastních zaměstnanců do gigafactory, což by pro mnohé mohlo být likvidační.

Primátor města Plzně Roman Zarzycký zaslal v říjnu otevřený dopis premiérovi Petru Fialovi, ve kterém vyjádřil nesouhlas s tím, jak dosud Vláda ČR přistupuje k městu Plzni ve věci plánované výstavby gigafactory a zrušení letiště Líně (LKLN). „Považuji za nepřijatelné, abychom se jako představitelé města Plzně a řádně zvolení zástupci našich občanů dozvídali o obsahu tohoto stanoviska (Armády ČR) z médií, jak tomu bylo v článku ČTK ze dne 16. září 2022 ´Letiště Líně, kde by mohla stát gigafactory, armáda potřebuje, uvedly zdroje ČTK.´,“ napsal Roman Zarzycký a dále uvedl, že držení takové informace v tajnosti nahrává spekulacím, že vláda chce záměr vybudování tzv. gigafactory prosadit na sílu, a to i přes nesouhlas Armády ČR, která podle výše uvedeného článku považuje letiště za strategické, a také přes nesouhlas města Plzně a okolních obcí. „Za stávajících okolností, kdy město Plzeň není detailně, včas a transparentně informováno o celém záměru, a kdy drtivá většina občanů se záměrem nesouhlasí, hodlám z pozice primátora využít všech zákonných možností a pravomocí, jak výstavbu Gigafactory na úkor stávajícího letiště Líně zastavit,“ uvedl primátor.

V rámci přípravy stavby během následujících čtyř let počítá s totální demolicí letištní infrastruktury a přilehlých objektů. Náklady na přípravu zón se podle studií odhadují na 9 miliard korun, které zaplatí daňoví poplatníci.

Proti projektu už vznikla petice, která má více než 12,5 tisíce podpisů. 10. října byl delegaci VW a Škoda Auto, která přijela na letiště Plzeň-Líně, předán zástupci spolku STOP GIGAFACTORY otevřený dopis týkající se problematiky plánovaného zrušení letiště. Dopis byl zároveň odeslán vrcholným představitelům managementu koncernu VW a jeho česká verze zaslána na vědomí předsedovi Senátu Parlamentu ČR, předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedovi vlády a všem ministrům Vlády ČR. 8. listopadu navštívili německou ambasádu v Praze zástupci pilotů, kteří projevili svůj nesouhlas se zničením hodnotné infrastruktury letiště. Zástupce německé ambasády přišel před bránu ambasády nejen osobně převzít otevřený dopis, ale zároveň s piloty o vzniklé situaci a záměru otevřeně hovořil.