Školní knihovny obohatí nová čítanka a pracovní sešit o architektu Janu Blažejovi Santinim-Aichelovi

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - sobota, 30. prosinec 2023 18:33
Školní knihovny obohatí nová čítanka a pracovní sešit o architektu Janu Blažejovi Santinim-Aichelovi Ilustrační foto: Peggy Kýrová

Letos 7. prosince uplynulo 300 let od úmrtí Jana Blažeje Santini-Aichela, věhlasného českého barokního architekta italského původu, který se proslavil svým jedinečným stylem nazývaným barokní gotika. Toto výročí jsme si připomínali mnoha rozmanitými vzpomínkovými akcemi po celý rok 2023. Spolek Moje česká škola vydává při příležitosti Santiniho výročí novou čítanku zjednodušeného čtení s názvem: „Jan Blažej Santini-Aichel“. Text i pracovní sešit přibližují téma Santiniho života obsahově i vizuálně hravou formou, kde jsou dětem přátelskými průvodci potrhlý netopýr Pýr a moudrý sýček Josef Strýček. Vyprávění doplňují fotografie staveb a grafika opřená nejen o základní atributy Santiniho díla, ale také výrazný rukopis dvorní grafičky Elišky Vojtěch. Čítanka i pracovní sešit jsou určené jak pro školáky v České republice, tak pro děti českých krajanů v zahraničí. K dispozici jsou nyní v brožované, později budou i v elektronické verzi. Vydání čítanky finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky, partnerská města a obce: Kutná Hora, Plasy, Lázně Bělohrad a Žihle a firemní dárci z řad společností AKANT ART v.o.s. a Konsit a.s.

Čítankou „Jan Blažej Santini-Aichel” navazuje spolek Moje česká škola na své již dříve elektronicky vydané čítanky v rámci edice „Čti česky”. V té dosud vyšly texty věnované pověsti o Horymírovi a Šemíkovi, a hlavnímu městu Praze. V nejnovějším textu a doplňkových materiálech je přiblíženo dílo geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Čítanka a pracovní sešit jsou primárně k dispozici v tištěné verzi - v případě škol v České republice, od dubna 2024 budou také přístupné on-line pro krajanskou komunitu na spolkovém webu www.mojeceskaskola.cz.

Hlavním cílem nebylo vytvořit vyčerpávající materiál popisující detailně všechny architektovy stavby a realizace, ale naopak v dětech vzbudit zvědavost, inspirovat je k návštěvě jeho staveb či k zamyšlení nad inspirativním osudem. „Práce na čítance o architektu Santinim byla zábavná, ale i náročná zároveň. Rozsah Santiniho tvorby a komplexnost záměrů, se kterými své stavby navrhoval, kladla velké nároky na srozumitelnost a lehkost textu. Přitom jsme měli stále na paměti, že cílovou skupinou jsou děti s omezenou slovní zásobou v českém jazyce,“ říká vedoucí projektu Radka Polenská, autorka původního textu a místopředsedkyně spolku Moje česká škola. „Čítanka je opět doplněna pracovním sešitem, který svým mezioborovým přesahem umožňuje upevnit a prohloubit vědomosti z textu v čítance,” doplňuje.

Novinkou je rozšíření metodické podpory určené rodičům a učitelům na webových stránkách spolku. Dospělí průvodci zde najdou vedle správných odpovědí k jednotlivým cvičením i několik nových námětů, rozšiřujících informací či cvičení – mimo jiné jak dětem fyzicky přiblížit vnímání stavebních slohů, které Jan Blažej Santini-Aichel propojil, nebo jak dětem pomoci snáze si zapamatovat světové strany.

Na textu čítanky i pracovního sešitu pracoval autorský tým ve složení Radka Polenská, Ingeborg Němcová, Ivana Rocca Kovářová a Jana Nahodilová. Odbornou garanci zajistila Radka Ranochová, historička a dlouholetá průvodkyně, dříve působící na Pedagogické fakultě UK v Praze, která se věnuje metodám interpretace kulturního dědictví, zvláště využití potenciálu klášterů pro edukaci. „Kvalitní didaktické materiály pro děti jsou často rychlým a srozumitelným zdrojem poznání i pro dospělé,” dodává odborná garantka Radka Ranochová. Grafickou stránku obou textů zpracovala zkušená dvorní grafička Eliška Vojtěch, která dodala zjednodušenému textu výraznou grafickou podporu, a to nejen veselými ilustracemi, ale také mimořádným smyslem pro detail.

Čítanka byla realizována s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky v mimořádném výběrovém dotačním řízení na rok 2023 na podporu projektů k připomínkám 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Na spolufinancování se podíleli firemní sponzoři: AKANT ART v.o.s. a Konsit a.s., a partnerská města a obce: Kutná Hora, Plasy, Lázně Bělohrad a Žihle. „Čítanky i pracovní sešit jsou díky podpoře Ministerstva kultury České republiky a partnerům projektu v prvním nákladu 1 000 kusů k dispozici zdarma pro žáky škol z partnerských měst a obcí. V prvním čtvrtletí roku 2024 budou nabídnuty i dalším školám v ČR s možností dalšího dotisku,“ uzavírá Lenka Kropáčová, která spolku pomáhá s vícezdrojovým financováním.

S činností spolku Moje česká škola a s ukázkami práce s čítankami pro zjednodušené čtení a pracovními sešity měli zájemci možnost se seznámit v listopadu 2022 v rámci Plzeňského literárního festivalu. Akce tehdy vyvolala velký zájem.