Unikátní objev. Muzeum Karlovy Vary představilo nález pravěkého komorového hrobu

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 23. květen 2024 22:23
Unikátní objev. Muzeum Karlovy Vary představilo nález pravěkého komorového hrobu Photo: Muzeum KV

Ojedinělý nález – tak mluví archeologové z Muzea Karlovy Vary o pravěkém hrobu, který byl objeven v blízkosti Vladaře. Dle nalezeného materiálu jej odborníci datují na přelom starší a mladší doby halštatské, přibližně do doby kolem roku 500 před Kristem. V Karlovarském kraji hrob s výbavou čítající přes 100 nalezených artefaktů našel vůbec poprvé a v celé České republice ho lze zařadit mezi deset největších podobného druhu.

Na začátku listopadu loňského roku získali archeologové karlovarského muzea informaci o nálezu bronzového předmětu v okolí Vladaře na území obce Močidlec. Po ohledání místa byl zahájen archeologický výzkum, kde byl odhalen komorový hrob s bohatou výbavou, která obsahovala keramiku, šperky a torzo dvoukolového vozu. Mezi šperky pak vynikaly zlaté náušnice a pozlacené náramky, bronzové spony a jehlice. O mimořádnosti hrobu svědčí také velké množství nalezených jantarových šperků. Původně dřevěná komora byla zahloubena 50 centimetrů pod úrovní terénu a kryly ji dvě vrstvy kamenů. Díky tomu se více než 100 předmětů dochovalo nepoškozených.

Podle nálezové situace lze byl hrob místem posledního odpočinku elitního jedince té doby. Kosterní pozůstatky se kvůli agresivnímu půdnímu prostředí nedochovaly, proto nebylo možné určit pohlaví ani věk zemřelého. Pohřeb s největší pravděpodobností souvisel s osídlením nedalekého vrchu Vladař a může mít časovou spojitost také k významnému halštato-laténskému pohřebišti v blízkém Hrádku u Manětína. 

Na odkrývání hrobu a dalším zpracování nálezů pracovalo Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci s Západočeským muzeem v Plzni a Národním památkovým ústavem se sídlem v Lokti. V budoucnu se pak chystá výstava nalezených exponátů.