Vysokou Libyní neprojedete

Zveřejněno v Doprava
Od - středa, 15. květen 2024 14:42

Média

Až do července musí vydržet lidé útrapy, které jim působí celková rekonstrukce silničního průtahu Vysokou Libyní. Ta sice začala už vloni v sedmém měsíci, ale stále není hotovo a auta tady neprojedou. I přes dopravní značení se o to ale pokoušejí hlavně kamiony, které tady spadnou do pasti.

Vysoká Libyně, silnice I/27 na hranici Plzeňského a Středočeského kraje. Tady je v plném proudu oprava silničního průtahu obcí, kterou se nedá projet.

V obci Vysoká Libyně rekonstruuje komunikace, je tam kompletní rekonstrukce souvrství, včetně výměny některých inženýrských sítí, cetinu. Dělá se tam rekonstrukce vodovodu, nová splašková kanalizace,“ vypočítal ředitel ŘSD Plzeňského kraje Miroslav Blabol. Doplnil ho dopravní znalec Richard Topinka: „Dopravní omezení v tomto případě je nezbytně nutné, ta silnice se prostě musí opravit.“

V současné chvíli tato stavba se realizuje už několik měsíců, začala v červenci roku 23, bude dokončena v červenci letošního roku 24. Celkově ta stavba stojí 68 milionů korun bez DPH. Ředitelství silnic a dálnic platí tu největší částku zhruba 58 milionů. Dále jsou dva spoluinvestoři. Obec Vysoká Libyně, která platí zhruba 8,5 milionu a potom vodovody a kanalizace, akciová společnost, která platí 1,5 milionu,“ pokračoval Miroslav Blabol.

I přes zákaz se Vysokou Libyní stále snaží projet kamiony. Především zahraniční. Kdyby tady nebyla provizorní točna pro autobusy, z obce už by nevyjely. „Kamiony tuto uzávěrku nedodržují a porušují příkazové značky. Hlavně zahraniční řidiči kamionů toho zneužívají a zkracují si cestu. Ta cesta totiž, objízdná cesta je totiž minimálně trojnásobně dlouhá, než původní trasa,“ poukázal dopravní znalec na nešvar kamionů. I kdyby se kamionu nějakým zázrakem povedlo obec projet, čeká na něj další past.

Za obcí Vysoká Libyně na silnici 27 potom směrem na Jesenici ještě realizujeme takzvanou opravu rektifikaci oblouku stávajícího, který byl nevhodný, nebezpečný, docházelo tam k častým dopravním nehodám,“ vysvětlil ředitel ŘSD Blabol proč. Tady by se kamion už neotočil.

Vysokou Libyní auta neprojedou. foto TV ZAK