30 let Městské policie Plzeň: Podpora činnosti výkonu služby hlídek v terénu

Zveřejněno v Video
Od - čtvrtek, 31. březen 2022 12:08

Média

Přes 30 tisíc hovorů za jeden rok od občanů přijme na bezplatné lince 156 Operační oddělení Městské policie Plzeň sídlící v budově v Perlové ulici. Operační oddělení je možno kontaktovat prostřednictvím sítě pevných nebo mobilních telefonních linek či elektronickou poštou. Neslyšící lidé, kteří potřebují pomoc městské policie, pak mohou využít pro ně zřízené SMS linky.

Kromě nepřetržité koordinace výkonu služby hlídek v terénu za účelem zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku, zajišťují operační strážníci ve spolupráci s Policií České republiky ovládání a dohled městského kamerového systému, provoz pultu centralizované ochrany objektů, tísňových tlačítek pracovníků Magistrátu města Plzně, osob připojených v projektu „Tísňové péče“ Městské charity Plzeň, Informačního výstražného systému a varovacího systému obyvatelstva při lokálních krizových situacích, kontakt se všemi složkami integrovaného záchranného systému a koordinaci mimořádných opatření ke konaným kulturním akcím a sportovním utkáním.

Kromě strážníků obvodních služeben s územní odpovědností jsou nezbytnou součástí výkonu služby hlídky s celoměstskou působností. Nejdůležitější roli zastávají motorizované hlídky, které zajišťují podporu ostatních hlídek v ulicích, výjezdy na oznámení učiněná na linku 156, především v případě vážných situací, kdy je ohrožen život, zdraví nebo hrozí větší škoda na majetku a je třeba rychlého zásahu. V rámci celoměstských působností je v provozu také vozidlo speciálně upravené pro převoz podnapilých osob na protialkoholní záchytnou stanici. Pro bezpečný transport opilého do zdravotnického zařízení je interiér vybaven transportním lůžkem a křeslem.

Mezi celoměstské služby patří také odchyt zvířat. Strážníci ročně odchytí několik stovek zvířat. Ve většině případů se jedná o psy a kočky, ale výjimkou nejsou ani jiná domácí či exotická zvířata. Na jeden z netradičních zásahů vzpomíná také strážník Petr Kokoška. „Kolegové z obvodní služebny Plzeň-střed nás kontaktovali vysílačkou, že u Kalikovského mlýna pobíhá bílý kůň a má na sobě modrou deku. V první chvíli jsme si mysleli, že je to legrace, ale když jsme přijeli na místo, tak tam opravdu kůň byl a už pobíhal v jahodových plantážích u Radčic. Chvilku nám to trvalo, nicméně se nám podařilo koníka odlapit. Z okénka jsme ho chytili za ohlávku, zabrzdili, zastavili a kůň kupodivu poslechl,“ popsal. Podle něj celý příběh šťastně skončil i díky tomu, že se našla majitelka koně. „Shodou okolností se kolegům podařilo zjistit, že někde u OC Plaza probíhaly středověké turnaje a majitelka koníka tam spala ve stanu. Takže si pro něj přijela,“ dodal Kokoška.

Odchycená zvířata, u nichž není známý majitel, jsou převážena do plzeňského Útulku pro zvířata v nouzi, který je ve správě Městské policie Plzeň.

30 let Městské policie Plzeň: Podpora činnosti výkonu služby hlídek v terénu Foto: se souhlasem ZAK TV