Cesta kolem Boleváku bude bezpečnější. Město zajistilo pískovcovou skálu

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 21. červen 2024 17:11
Cesta kolem Boleváku bude bezpečnější. Město zajistilo pískovcovou skálu Foto: M. Sekáč

Bezpečnější bude pro pěší i cyklisty frekventovaná promenádní cesta kolem Velkého boleveckého rybníka. Správci městských lesů ze Správy veřejného statku města Plzně pískovcovou skálu zajistili.

„Chceme, aby cesty v rekreačních oblastech města Plzně byly příjemné a bezpečné. Po uvolnění kusu pískovce nad cestou kolem Boleváku od Rybárny k Malému boleveckému rybníku jsme nechali pískovcový svah zkontrolovat odborníky. Na základě jejich doporučení jsme pak nechali specializovanou firmou odstranit uvolněné a zvětralé kusy horniny, vyčistit pukliny a následně je vyplnit cementovou směsí,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

„Skalní masiv nad cestou pod Boleveckou vyhlídkou je tvořen pískovcem, který velmi snadno eroduje. Erozí dochází k rozrušení celistvosti skalního bloku, což může vést k pádu uvolněných kamenů. Padající kameny mohou ohrožovat návštěvníky rekreační oblasti Bolevecké rybníky, kteří se pohybují po cestě pěšky na kole či na vozíčku,“ říká vedoucí oddělení lesního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Milan Sekáč. Procházka podél takto ošetřeného skalního bloku by tak měla být pro návštěvníky po několik dalších let bezpečná.

V průběhu letních prázdnin plánuje Správa veřejného statku města Plzně vytvořit pod skálou ještě palisády z dubové kulatiny z městských lesů. Ty mají zachycovat drobné kamínky, písek, opad ze stromů a kusy větví, které by jinak voda splavila na cestu. Dříví použité na palisády bude pocházet z městských lesů.