Do chodeb Domova pro zdravotně postižené zatékalo. Pomohla rekonstrukce

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 23. září 2021 06:44
Do chodeb Domova pro zdravotně postižené zatékalo. Pomohla rekonstrukce foto: město Plzeň

Především jednodušší a pohodlnější pohyb mezi pavilony a nový multifunkční sál přinesla Domovu pro osoby se zdravotním postižením Nováček v Plzni dokončená rekonstrukce za 25 milionů korun. 

DSC 0008 6Domov ‚Nováček‘ v Rabštejnské ulici se skládá z pěti pavilonů. Personál musí denně zajistit pohyb klientů mezi nimi, v jednotlivých objektech se totiž nachází například škola, rehabilitace, terapeutické dílny a podobně. "Spojovací krčky nebyly vytápěné, zatékalo do nich, a navíc je mezi jednotlivými pavilony výškový rozdíl, takže cesty spojovacími krčky nebyly v rovině. To vše je díky rozsáhlé rekonstrukci odstraněno a klienti domova i personál mají při pohybu mezi jednotlivými objekty větší komfort,“ vysvětlil primátor města Plzně Martin Baxa, proč se město Plzeň pustilo do této rozsáhlé rekonstrukce.

Radní města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf doplnil, že výškové rozdíly byly vyrovnány díky vybudování nového výtahu v jižní části areálu a rampy v severní části. „Je tak zajištěno bezbariérové propojení s páteřní chodbou,“ podotkl. V rámci rozsáhlých stavebních prací byl také přistaven multifunkční sál u pavilonu C a za stávající prádelnou u pavilonu A byla vybudována skladovací místnost. 

Vedoucí Oddělení správy Odboru bytového Magistrátu města Plzně Jan Souček upřesnil, že stavební práce realizovala městská organizace Obytná zóna Sylván, započaly loni v červnu a dokončeny byly o letošních letních prázdninách. „Šlo o celkovou opravu spojovacích krčků včetně jejich základů, nosné konstrukce, střech a navazujících výplní otvorů. Součástí prací byly i nutné přeložky stávajících sítí vedených v podhledu chodeb. Krčky nyní mají zděnou obvodovou konstrukci s kontaktním zateplovacím systémem a v prostoru chodeb s novými okenními a dveřními výplněmi. Střešní konstrukce je tvořena jednoplášťovou pultovou střechou s plechovou krytinou. Objekty jsou osazeny požárními prvky podle nově zpracovaného požárně-bezpečnostního řešení,“ vysvětlil Jan Souček.

„Všechny úpravy nám moc pomohou. Nebudeme už muset v zimě oblékat naše klienty do bund, svetrů a šál, když je budeme doprovázet do školy, do jídelny nebo na rehabilitaci. Vyrovnání výškových rozdílů je úlevou pro naše pečovatelky. Moc vítáme i nový multifunkční sál. Ten nám chyběl. Pro naše klienty se v něm budou konat třeba divadelní představení nebo koncerty. Využijeme ho i ke cvičení uživatelů nebo školení našich zaměstnanců. Dosud jsme k podobným akcím používali jídelnu, kterou jsme ale museli vždy vyklidit,“ uvedla vedoucí areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením ‚Nováček‘ Věra Kotrbatá. Dodala, že rekonstrukce probíhala za plného provozu, ale díky ohleduplnosti stavebníků i vstřícnosti personálu vše zvládli. „Jen jsme si museli vytvořit náhradní cesty mezi pavilony, které vedly přes zahradu,“ podotkla.

Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“ je součástí Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, jenž je městskou příspěvkovou organizací. „V ‚Nováčku‘ pečují o osoby ve věku 3 až 35 let se středním, těžkým a hlubokým mentálním postižením, případně kombinovaným s dalšími fyzickými či smyslovými vadami. Celková kapacita lůžek je 44. Posláním domova je poskytování pobytových sociálních služeb klientům a podpora naplňování jejich individuálních potřeb, osobních cílů a práv, rozvíjení osobnosti, seberealizace a soběstačnosti,“ doplnila náměstkyně primátora Eliška Bartáková.