Fakulta strojní Západočeské univerzity bude mít nového děkana

Zveřejněno v Z Plzně
Od - neděle, 19. červen 2022 14:46
Fakulta strojní Západočeské univerzity bude mít nového děkana Foto: ZČU

Fakultu strojní Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) povede od října 2022 Vladimír Duchek. Z osmnáctičlenného akademického senátu fakulty se pro jeho zvolení vyslovilo deset senátorů.

Vladimír Duchek, současný prorektor pro rozvoj a vnější vztahy ZČU, byl jediným navrženým kandidátem na děkana. Na této pozici vystřídá Milana Edla, který vedl fakultu dvě funkční období, a znovu tak kandidovat nemohl.  "Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede fakultu následující čtyři roky, do října 2026," potvrdila mluvčí ZČU Šárka Stará.

Duchek vystudoval strojní inženýrství na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, ve stejném oboru později získal také doktorát a docenturu. Pracoval jako projektant v plzeňské Škodovce a vysokoškolský učitel na Západočeské univerzitě v Plzni, působil rovněž jako zástupce ředitele pro obchod v Západočeské plynárenské, a. s. Řadu let pracoval na pozici ekonomického náměstka primátora města Plzně. Od roku 2011 působil na Fakultě strojní ZČU jako proděkan pro spolupráci s praxí, od roku 2015 je prorektorem ZČU pro rozvoj a vnější vztahy.

Fakulta strojní patří k nejstarším plzeňským fakultám. Spolu s Fakultou elektrotechnickou tvořila od roku 1949 Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni (VŠSE), v roce 1991 se stala součástí nově vzniklé Západočeské univerzity v Plzni. FST sídlí v univerzitním kampusu na Borských polích. Jejím absolventy jsou vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří jsou velmi žádaní na trhu práce. V tomto akad. roce připravuje FST pro další studium či praxi přibližně 1000 studentů. Do koncepce studijních programů se promítá intenzivní spolupráce FST s průmyslovými podniky. Regionální technologický institut (RTI), výzkumné centrum FST disponuje nejmodernějším přístrojovým vybavením, které mu umožňuje zabývat se jak základním, tak především aplikovaným a experimentálním výzkumem v oblasti konstrukce vozidel, výrobních strojů, obráběcích a tvářecích technologií a moderních výrobních metod tzv. chytré výroby a průmyslu 4.0.