Haydnovy hudební slavnosti nabídnou maratón patnácti koncertů

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - čtvrtek, 8. září 2022 15:47

Média

Jubilejní 30. ročník festivalu Haydnovy hudební slavnosti odstartuje v pátek 9. září v Dolní Lukavici. Nejstarší festival tzv. staré hudby v České republice nabídne maratón celkem patnácti koncertů. Prolog obstarala už 1. září vernisáž výstavy Tváře festivalu, která se nachází ve veřejném prostoru v Plzni v Kopeckého sadech a formou velkoformátových fotografií představuje plzeňské veřejnosti portréty předních interpretů nejen staré hudby.

Haydnovy hudební slavnosti se poprvé uskutečnili již v roce 1993 pro připomenutí prvního profesionálního angažmá Josepha Haydna na zámku v Dolní Lukavici v kapele hrabat Morzinů. Za třicet let své existence rozšířil pole své působnosti z původně úzce vymezeného regionu na celé jižní Plzeňsko i na město Plzeň, přičemž zachovává priority a cíle svých zakladatelů. Festival je primárně zaměřen na starou, tedy barokní, klasicistní a raně romantickou hudbu, která je zde prezentována zejména formou historicky poučené interpretace, přičemž se nebrání ani experimentálnímu pojetí některých vybraných koncertů. Celým festivalem se jako stříbrná nit vine genius loci hudbou oživených starých památek, které slavnosti využívají jako koncertních sálů, i malebné krajiny jižního Plzeňska, vyšperkované barokními zámky a venkovskými kostely.

Dosavadním dramaturgickým východiskem festivalu byla zejména jednotlivá skladatelská výročí. Tato dramaturgie byla v posledních letech doplněna o další dvě linie. Jsou jimi vystoupení propagující regionální hudební památky či osobnosti a také tzv. Závěrečné koncerty festivalu, jež nabízejí stěžejní kompozice 18. století komponované pro větší obsazení. Zcela novým pohledem na festival je od loňska prezentace tvorby hlavních hudebních „národů“ či regionů, které přispěly k formování klasicistní hudební řeči. Po loňské Itálii a Itálií inspirované hudbě 17. a 18. století dáváme letos, v roce 290. výročí Mistrova narození, zaznít zejména hudbě z rakouského prostředí, tedy z oblasti podunajské monarchie a z barokní a klasicistní Vídně.

Haydnovy hudební slavnosti jsou jednou z mála hudebních přehlídek, která módně nesklouzává k multižánrové dramaturgii. Jsou festivalem pro kultury milovné místní publikum, pro které bývají navíc často jediným setkáním s klasickou hudbou. Po celé září se budete v Plzni v Kopeckého sadech potkávat na velkoformátových fotografiích s portréty interpretů, kteří opakovaně na přehlídce vystoupili a jejichž osobnosti festival do značné míry charakterizují.

Program festivalu a vše podstatné najdete na www.haydn-festival.eu.

Haydnovy hudební slavnosti nabídnou maratón patnácti koncertů foto: Haydnovy hudební slavnosti