Jak se během 19. století proměnila role jedince ve vztahu ke společnost, ukáže výstava

Zveřejněno v Kultura
Od - pondělí, 14. červen 2021 14:08

Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století. Tak se jmenuje výstava, která bude k vidění od 18. června do 26. září ve výstavní síni "13" v Pražské ulici.

Výstava k letošnímu ročníku Smetanovských dnů ukazuje, jak se během 19. století proměnila role jedince ve vztahu ke společnosti. Na klíčových dílech středoevropského výtvarného umění přibližuje, jak byla pojímána společenská reprezentace jedince nebo jakými způsoby mohla být sdělována osobní intimita prožívání. Výstava vznikla ve spolupráci Západočeské galerie a Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.