Karlovarská krajská nemocnice chrání životní prostředí, je zelenou firmou

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - pátek, 19. duben 2024 11:04
Karlovarská krajská nemocnice chrání životní prostředí, je zelenou firmou Photo: Karlovarská krajská nemocnice

Všichni jsme obklopeni elektronickými zařízeními, která nám zjednodušují a zpříjemňují život. Domácí spotřebiče, chytré telefony, počítače a notebooky, akumulátorové nářadí, hračky na baterie, baterie … Tito užiteční pomocníci se však poté, co doslouží, stávají elektroodpadem a pokud se s nimi nesprávně nakládá, mohou znamenat nebezpečí pro životní prostředí. Vysloužilá elektrozařízení představují v současnosti nejrychleji rostoucí kategorii odpadu na světě…jediným řešením je jejich správné třídění, zpětný odběr a následná šetrná recyklace.


Karlovarská krajská nemocnice a.s. se v roce 2019 připojila do projektu Zelená firma. Hlavním cílem tohoto projektu je zabránit, aby elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu. KKN a.s. nabídla svým zaměstnancům, návštěvníkům a zákazníkům možnost se zbavit svých vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrných boxů. Tyto boxy jsou umístěny v blízkosti recepce jak v Nemocnici Karlovy Vary, tak v Nemocnici Cheb. „Vysloužilé elektrospotřebiče a baterie jsou poté odvezeny z našich boxů společností REMA Systém, která působí v celé České republice. Díky tomu jsme za loňský rok odevzdali 2 989 kg odpadních elektrozařízení, čímž jsme přispěli k tomu, že se tento odpad nehromadí na skládkách či nespaluje ve spalovnách,“ uvedla Lucie Krejčová, ekolog Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Co takové množství znamená pro životní prostředí?
Tři tuny takto recyklovaných elektrozařízení ušetří například 464 m3 vody, která se spotřebuje při výrobě jakéhokoliv produktu (toto množství vody vystačí jednomu člověku více než měsíc) či sníží produkci CO2 o 4.769 kg. To nám dává smysl. V našem případě to má i přidanou hodnotu. Na recyklaci se totiž podílí osoby se zdravotním handicapem. „V uplynulém roce KKN vyprodukovala téměř 3 tuny elektroodpadu a ten pak přes kolektivní systém Rema předala naší společnosti MARKETA – REMONE s.r.o. k odvozu a následné recyklaci. Tím tak zvyšuje svůj podíl nejen na poli ekologickém, ale i v sektoru sociálním, kdy přímo dodává práci naším zaměstnancům, a tak podporuje zaměstnávání občanů se zdravotním handicapem. Velice si naší spolupráce vážíme a jsme hrdí, že společně dotváříme a optimalizujeme moderní a ekologické prostředí,“ sdělil Tomáš Králík, manažer střediska elektroodpadu MARKETA-REMONE s.r.o., „tímto bych rád jménem společnosti poděkoval za spolupráci Karlovarské krajské nemocnici, která je naším partnerem v oboru ekologické likvidace elektroodpadu již od roku 2005. Naše společnost zaměstnává více než 100 pracovníků OZP ve dvou provozovnách, kteří se věnují ekologické demontáži a zpracování výrobků s ukončenou životností (dříve elektroodpadu).