Připravuje se stavba podnikatelského inkubátoru, má vést k rozvoji lokální ekonomiky na Ašsku

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 18. duben 2024 09:31
Připravuje se stavba podnikatelského inkubátoru, má vést k rozvoji lokální ekonomiky na Ašsku Photo: iassko.cz

Rekonstrukce garáží bývalé hasičské zbrojnice na podnikatelský HUB (inkubátor, start-up) a přeměna nevyužívaných přízemních prostor zbrojnice na informační centrum. To bylo jedno z témat pondělní schůze Rady města Aše.

 

Rada města doporučila zastupitelstvu tento záměr včetně rozpočtového opatření  schválit  s tím, že budou podniknuty kroky k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavební části i k projektu designu a vybavení prostor podnikatelského inkubátoru a infocentra, to vše s podmínkou realizace v případě získání dotace.

Rekonstrukce části bývalé zbrojnice je součástí strategického projektu Vl:aštovka. Město Aš podalo žádost do výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace na projekt na začátku měsíce srpna.  Jeho záměrem je ekonomicky pozvednout region a postupně transformovat ekonomiku, kterou ovlivnila těžba hnědého uhlí v kraji.      
„Jedná se o jeden ze strategických projektů v Karlovarském kraji, který by měl vést k rozvoji lokální ekonomiky Ašského výběžku,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger. Cílem projektu Vl:Aštovka je vybudování inovační infrastruktury, která pomůže nastartovat lokální ekonomiku a podpoří mikropodnikání, výrobu a služby s vysokou přidanou hodnotou. Do regionu by měl přilákat odborníky a zapojit je do tvorby hodnotového řetězce místních firem. Projekt cílí také na obyvatele regionu, a to prostřednictvím vzdělávacích programů zaměřených na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Zároveň se bude snažit zlepšit kvalitu života obyvatel v regionu, chce přilákat vzdělané a aktivní občany, změnit vnímání území Ašska a zamezit odchodu stávajících obyvatel.             

Předpokládané investiční náklady na realizaci samotného HUB, uváděné v podkladech žádosti o dotaci z programu spravedlivé transformace jsou 61,8 miliónu korun, nové infocentrum vyjde na dalších 15,6 miliónu korun.