Karlovy Vary povede z pozice primátorky Andrea Pfeffer Ferklová

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - úterý, 25. říjen 2022 19:24
Karlovy Vary povede z pozice primátorky Andrea Pfeffer Ferklová foto: FB Andrey Pfeffer Ferklové

Zastupitelstvo města Karlovy Vary na svém ustavujícím zasedání zvolilo primátorkou Andreu Pfeffer Ferklovou (ANO), která funkci vykonávala již v předešlém volebním období. Vládnoucí koalici tvoří hnutí ANO, Karlovaráci a uskupení SPOLU. V pětatřicetičlenném zastupitelstvu disponuje 23 mandáty. Rada města bude devítičlenná.

Prvním náměstkem primátorky bude Tomáš Trtek (ANO), dalšími náměstky se pak stali Martin Dušek (ANO) a Miroslav Vaněk (Karlovaráci), které v pozici uvolněného člena rady doplní ve vedení města Petr Bursík (SPOLU). Členy rady města, kteří pro výkon své funkce nebudou uvolněni, byli zvoleni Lubomír Kovář, Radka Murasová a Jiří Penc z hnutí ANO a Václav Skuhravý za hnutí Karlovaráci.

„Děkuji kolegům v nově ustaveném zastupitelstvu za důvěru, kterou ve mně vložili. Podařilo se nám sestavit silnou koalici na půdorysu, který dobře fungoval i v předcházejícím volebním období. Můžeme tedy navázat na dosavadní spolupráci, pokračovat v již zahájených nebo připravených projektech a záměrech. Uvědomujeme si, že jsou před námi velké výzvy, zejména v oblasti energetiky, strategické infrastruktury města, bytové politiky a cestovního ruchu a lázeňství. Své cíle a vize promítneme do programového prohlášení, které bychom rádi brzy představili,“ uvedla staronová karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

V průběhu ustavujícího jednání byly rovněž zřízeny výbory zastupitelstva města (kontrolní, finanční, pro sociální věci a seniory a výbor dopravy) a zvoleni jejich předsedové a členové.

Kompetence a oblasti působnosti jednotlivých členů vedení města

primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová

městská policie, odbor financí a ekonomiky, odbor právní, odbor kancelář primátora, odbor vnitřního auditu a kontroly, odbor sociálních věcí, Infocentrum města, o.p.s., Karlovarský symfonický orchestr, p.o., Zámecká kolonáda s.r.o., Lázně Kyselka, o.p.s., Nadace Film-Festival Karlovy Vary, cestovní ruch a lázeňství

první náměstek primátorky Tomáš Trtek

odbor rozvoje a investic, odbor technický, odbor informačních technologií, Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Dopravní podnik Cheb s.r.o.

náměstek primátorky Martin Dušek

odbor kultury, školství a tělovýchovy, Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o., Karlovarské městské divadlo, o.p.s., Karlovarská teplárenská, a.s., Nadace města Karlovy Vary, Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.

náměstek primátorky Miroslav Vaněk

odbor majetku města, Alžbětiny Lázně, a.s., KV City Centrum, s.r.o., Jockey park Karlovy Vary, a.s., Karlovarská městská, a.s., KV Arena, s.r.o.

uvolněný člen rady města Petr Bursík

odbor strategií a dotací, odbor životního prostředí, odbor dopravy, územní plán, Komunální odpadová společnost, a.s., Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o., Správa lázeňských parků, p.o., Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o., Kancelář architektury města Karlovy Vary, p.o., energetika a obnovitelné zdroje