Karlovy Vary posílí kontrolu parkování ve městě

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - úterý, 21. listopad 2023 16:03
Karlovy Vary posílí kontrolu parkování ve městě ilustrační. Foto: Karlovy Vary

Město připravuje projekt CAM-CAR, který bude automatizovaně vyhodnocovat oprávněnost parkování vozidel K tomu bylo potřeba upravit i parkovací automaty, aby umožňovaly zadat registrační značku. Úpravy a výměny parkomatů stály celkem přes 1,9 milionu korun.

Statutární město Karlovy Vary je vlastníkem celkem 29 ks parkovacích automatů, instalovaných na místních komunikacích, na nichž jsou vymezeny úseky pro stání silničních motorových vozidel v obci na časově omezenou dobu. Provoz a technickou správu parkovacích automatů zajišťuje na základě uzavřené Příkazní smlouvy Dopravní podnik Karlovy Vary. Dodavatelem parkovacího systému, tedy všech 29 parkovacích automatů včetně jejich dálkové správy a navazujících služeb je společnost WSA doprava a parkování s.r.o. Kontrolu úhrady poplatku za parkování fyzicky provádí strážníci Městské policie Karlovy Vary.

Stejně jako v ostatních městech, je i v Karlových Varech snaha o zajištění efektivní a rychlé kontroly oprávněnosti parkování. Cílem je zvýšit počet parkujících, kteří respektují pravidla parkování, a zamezit tak neplacení parkovného. K tomu je ideálním řešením zařízení, které zkontroluje tisíce zaparkovaných vozidel za hodinu a obratem odhalí porušení pravidel parkování.  

Předpokladem takové účinné kontroly dodržování parkovacích předpisů je evidence parkovacích lístků vydaných prostřednictvím všech platebních kanálů (parkovací automaty, SMS, mobilní aplikace) na základě registrační značky (RZ) vozidla. Za tím účelem bylo potřeba stávající software parkovacích automatů modernizovat a doplnit je o klávesnici na zadávání RZ. Pro řidiče se téměř nic nezmění, jakmile řidič namačká na klávesnici parkovacího automatu RZ svého vozu, zaplatí za parkovné standardně hotově nebo platební kartou. 

Úhrada parkovného se pak bude nově kontrolovat právě prostřednictvím lustrace registrační značky na základě údajů z centrální databáze. Kontrolu bude i nadále provádět městská policie, která bude mít k dispozici speciální monitorovací vůz se systémem na kontrolu parkování. Ten skenováním automaticky rozpozná registrační značky, okamžitě zjistí, zda má vůz zaplacené parkování nebo překročil zaplacenou dobu, a strážníkům tuto informaci bezodkladně přímo v terénu předá.  Zapojení tohoto kontrolního systému do procesu je dle zkušeností z jiných měst velkým přínosem.

Z celkového počtu 29 parkovacích automatů bylo možné provést modernizaci pouze u 14 novějších typů (PSA-5 a PSA-7). Úpravu softwaru a přidání klávesnic u těchto automatů na základě objednávky provedl jejich dodavatel WSA doprava a parkování s.r.o. za celkovou cenu 461.071 Kč včetně DPH.

Dalších 14 nejstarších automatů typu PSA-2 + 1 automat typu PSA-5, který je poškozený, bylo odstraněno. Z těchto celkem 15 ks bylo vytipováno 8 míst, kde bude možno instalovat tzv. totem, tj. pouze označník, na němž bude QR kód pro platby pomocí chytrého telefonu. Totem bude vždy nedaleko klasického plnohodnotného parkovacího automatu, v lehce dostupné vzdálenosti, v případě potřeby je tedy možné například hotovostí zaplatit v tomto automatu.   

Za zbývajících 7 ks starých typů automatů byly pořízeny nové přístroje. Jejich dodání a zprovoznění dle potřeb a požadavků města provedla opět dodavatelská firma WSA doprava a parkování za cenu celkem 1.461.159,70 Kč vč. DPH.