Kostel v Plasích s unikátním románským portálem se po rekonstrukci znovu otevřel

Zveřejněno v Z regionu
Od - sobota, 23. duben 2022 07:01
Kostel v Plasích s unikátním románským portálem se po rekonstrukci znovu otevřel Foto: Plzeňský kraj

Po téměř čtyřleté opravě se veřejnosti otevřel kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Mimořádná, původně románská stavba je nejstarší v areálu kláštera. Slavnostní otevření kostela, kde už se konají bohoslužby a který je součástí jedné z prohlídkových tras, se kvůli pandemii koronaviru posunulo z loňského září, kdy skončilo restaurování všech pěti oltářů.

220422 Plasy 005Součástí rekonstrukce, která probíhala od podzimu 2018 až do konce loňského roku, byla oprava omítek, opatření proti vlhkosti, statické zajištění, oprava střechy, oprava trhlin zdiva, restaurování unikátního románského portálu, dvou gotických portálů, transfer barokního portálu do prostoru severní arkády v podkruchtí, obnova podlahy, okenních paspart v sakristii, kamenných ostění a prahů dveří, restaurování oltářů, kazatelny, dveří a lavic, balustrády presbyteria a obrazů. Oprava kostela stála 70 milionů korun, z toho 95 procent pokryla dotace EU, zbytek dalo plzeňské biskupství, 1,5 milionu město Plasy a milion kraj.

Největším unikátem je podle faráře Güntera Ecklbauera po 350 letech odkrytý a opravený románský portál nad vchodem, který je z druhé poloviny 12. století. "Barokní portál byl vestavěný do románského, a tím byl ten románský zachráněn. To je unikát, je jen pár takových kostelů v Evropě, protože jinde většinou při přestavbě starý portál zanikl," uvedl. Monumentální románský portál byl podle Zdeňka Chudárka z Národního památkového ústavu zazděný v roce 1666 a znovu objevený až před 16 lety při opravě fasády.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je duchovním a uměleckým těžištěm areálu bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích. Stavba klášterního chrámu byla zahájena v polovině 12. století. Zásadní obnova kostela, která mu dala dnešní podobu, proběhla v 60. letech 17. století. K úpravě ploch střechy presbytáře a tvaru okapní římsy došlo při opravách v 30. letech 19. století za knížete Metternicha, spolu se změnou sklonu pultových střech bočních lodí.