Krajská rada schválila rozpočet na příští rok s téměř miliardovým schodkem

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - pátek, 2. prosinec 2022 11:08
Krajská rada schválila rozpočet na příští rok s téměř miliardovým schodkem ilustrační, foto: Josef Krebs

Krajská rada schválila návrh rozpočtu na rok 2023, počítá s příjmy ve výši 9,57 mld. Kč a výdaji 10,54 mld. Kč. Schodek ve výši téměř 974 mil. Kč vznikl zejména kvůli zajištění předfinancování evropských projektů a bude kryt čerpáním investičního bankovního úvěru a zapojením rezervního fondu.

„Navržený rozpočet kraje, který rada doporučuje schválit zastupitelstvu, má stejnou strukturu jako v předchozích letech. Jeho prioritou na rok 2023 je financování a předfinancování individuálních projektů dotovaných EU a z národních zdrojů, investice a opravy vlastního majetku, zajištění všech funkcí kraje a jeho organizací v náročné hospodářské situaci,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký, který po navržení rozpočtu rezignoval na funkci náměstka hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku. Dodal, že vzhledem k růstu inflace byl v letošním roce schválen růst příspěvků příspěvkovým organizacím zřizovaným Plzeňským krajem o 13 %, čehož všechny využily.

Očekávaný růst výdajů na energie pak bude krytý z rezervy vytvořené úsporami v minulých letech. Na nepředvídatelné situace má Plzeňský kraj vytvořenu rezervu ve výši 450 mil. Kč. „Aktuálně je hospodaření kraje ve výborné finanční kondici. Výsledek roku 2022 se předpokládá s přebytkem hospodaření. Stále jsme také nezadluženým krajem,“ upozornil Zarzycký.

Rozpočet podléhá schválení Zastupitelstva Plzeňského kraje na jeho prosincovém jednání.