Kvůli západnímu okruhu se změnila zátěž křižovatky na Košutce

Zveřejněno v Aktuálně
Od - středa, 5. červenec 2023 12:40
Kvůli západnímu okruhu se změnila zátěž křižovatky na Košutce ilustrační. Foto: P. Bauer

Západní okruh změnil poměry provozu v Plzni na Košutce. Zatímco intenzita vozidel jedoucích od křižovatky s ulicí Žlutickou ze Studentské vpravo do centra, kde byly doposud dva jízdní pruhy, se snížila, naopak došlo k nárůstu intenzit vozidel jedoucích přímým směrem ke křižovatce Studentská – Plaská a dále na komunikaci Na Sudech.

V souvislosti s otevřením západního okruhu a v návaznosti na novou komunikaci Na Sudech došlo na ulici Studentská ke změně rozdělení intenzit v křižovatce Gerská – Studentská. "Zatímco intenzita vozidel jedoucích od křižovatky s ulicí Žlutickou ze Studentské vpravo do centra, kde byly doposud dva jízdní pruhy, se snížila. Naopak došlo k nárůstu intenzit vozidel jedoucích přímým směrem ke křižovatce Studentská – Plaská a dále na komunikaci Na Sudech," uvedla Klára Šimanová z Městského obvodu Plzeň 1.

Tato situace si vyžádala úpravu řazení před křižovatkou Gerská – Studentská ve směru po Studentské od křižovatky s ulicí Žlutickou. "Bylo nutné provést úpravu vodorovného a svislého dopravního značení a zároveň s tím úpravu světelného signalizačního zařízení. Obě akce byly provedeny v souběhu dne 29. června," podotkla Šimanová s tím, že úpravu dopravního značení zajistilo Ředitelství silnic a dálnic. Úpravu světelného signalizačního zařízení realizovala Správa veřejného statku města Plzně ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky.

V současné době jsou tedy k dispozici ve směru ze Studentské dva jízdní pruhy přímo a jeden pruh vpravo do centra. Úprava řazení v jízdních pruzích také umožnila výrazné prodloužení signálu „Volno“ pro chodecký přechod přes Gerskou ulici (k zastávce tramvaje směr centrum). Nově je signál zařazován v každém cyklu bez nutnosti volby poptávkovým tlačítkem.