Lesníci vykácí suché a poškozené stromy na Homolce

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 27. únor 2024 14:43
Lesníci vykácí suché a poškozené stromy na Homolce Ilustrační foto: plzeň.eu

V průběhu února a března pokácí lesníci v lesoparku Homolka na Slovanech suchem poškozené stromy, převážně jedle a borovice. Hlavním důvodem je zajistit dlouhodobou bezpečnost této hojně navštěvované rekreační oblasti. Návštěvníci by měli být ohleduplní, dodržovat pokyny lesníků a s ohledem na vlastní bezpečnost nevstupovat do míst, kde se aktuálně těží. Tyto plochy budou vždy řádně označeny.

 Sucho, nedostatek srážek a pokles hladiny podzemní vody oslabuje stromy, které pak mají menší schopnost bránit se napadení dřevokaznými škůdci. Zdravé dřeviny, mají-li dostatek vláhy, jsou schopné místo napadení zalít pryskyřicí, zatímco oslabená dřevina to nedokáže. Ani lesopark Homolka se plošnému usychání nevyhnul.

Místo pokácených dřevin vysází lesníci v parku nejdéle do konce letošního roku stromy náhradní. Z části se počítá i s přirozenou obnovou porostů. Již teď je na Homolce možné v podrostu nalézt semenáčky tisů, dubů a buků. Tyto semenáčky z původních dřevin jsou vůči suchu a přesazení odolnější více než uměle sázené sazenice, a zajistí udržení genofondu stávajících porostů.