Masarykova ulice se má stát přívětivým bulvárem. Jak bude vypadat?

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 2. srpen 2022 12:05
Masarykova ulice se má stát přívětivým bulvárem. Jak bude vypadat? Foto: ÚMO Plzeň 4

Zásadní proměnu v městský bulvár čeká v následujících letech Masarykovu třídu v Plzni na Doubravce. V rámci revitalizace dojde k například úpravě zanedbané lokality Na Rybníčku a protilehlého terminálu veřejné dopravy na Zábělské třídě. Budoucí podobu Masarykovy třídy včetně řady vizualizací mohou spatřit lidé v rámci venkovní výstavy, kterou před obchodním domem Centrum zahájil městský obvod Plzeň 4. Výstava bude k vidění do 21. srpna.

TZ Výstava odhaluje budoucí podobu Masarykovy třídy  2 zleva Janout Soukup MádrPrvní změny Masarykovy třídy jsou očekávány v roce 2024, kdy si místní připomenou 100 let od připojení Doubravky k Plzni. Součástí bude například modernizace vodovodu a kanalizace i obměna zeleně.

"Na patnácti výstavních panelech lidé mohou spatřit budoucí podobu Masaryčky nebo si prohlédnout možnou podobu městského mobiliáře, který bychom na naší hlavní třídě rádi sjednotili, a pomohli tak k její kultivaci. Protože mobiliář plní nejen funkci estetickou, ale především tu praktickou, rádi bychom, aby jeho finální podobu vybrali právě občané, kteří ho budou používat. Na konkrétní místo proto chceme umístit tři typy laviček a odpadkových košů tak, aby si je lidé mohli vyzkoušet. Vítěze by pak zvolili v rámci hlasování,“ říká starosta Tomáš Soukup (ANO).

Vypracování studie městský obvod zadal architektonickému ateliéru projectstudio8. Studie pracuje hned s několika úseky Masarykovy třídy – od terminálu v Zábělské ulici přes lokalitu Na Rybníčku, Habrmannovo náměstí, prostor kolem úřadu městského obvodu a polikliniky, předprostor před obchodním domem Centrum až po okolí objektu České pošty. „Doubravka nemá hlavní náměstí a Masarykova třída vlastně tuto roli přebírá. Je tedy velmi důležité, aby to byla kultivovaná hlavní třída s kvalitně řešeným veřejným prostorem a aby v jejím rámci bylo navrženo a dobře vyřešeno několik významných míst, které jsou a budou přirozenými centry Doubravky,“ uvádí jeden z autorů studie Ondřej Janout z projectstudio8.

Kromě zmíněného městského mobiliáře architekti počítají s úpravou zeleně, proměnou terminálu na Zábělské třídě, změnami v lokalitě Na Rybníčku, které již navrhl ateliér Soukup Opl Švehla nebo s přestěhováním úřadu do budovy bývalé konzervatoře coby dominanty Habrmannova náměstí. Mezi další zajímavosti patří navržení prostoru pro pořádání farmářských trhů a umístění stánků s lokálními surovinami před Centrumem přímo v místě výstavy. Studie nezapomíná ani na témata jako jsou doprava, odpady, cyklodoprava nebo vizuální smog. „Kdyby se Masarykova třída stala městským bulvárem přívětivějším pro pobyt občanů a nebyla jen jednou z dopravních tepen ve městě, bylo by to pro nás všechny jistě velmi příjemné. Tomu podřizujeme i komunikaci s občany, kteří mohli současnou podobu ulice připomínkovat a jejichž připomínky architekti do studie zanesli. Před samotnou výstavou proběhlo také jednání s místními podnikateli. Dalším prostorem k vyjádření názorů občanů bude zářijové veřejné projednání,“ upřesňuje místostarosta Zdeněk Mádr (ODS).