Městská knihovna s Turistickým informačním centrem chystají další výstavu

Zveřejněno v Z regionu
Od - pondělí, 23. květen 2022 12:10

Mariánské Lázně se zcela po zásluze proslavily jako lázeňské město oblíbené spisovateli z celého světa. Prozaici, dramatici i básníci se sem vypravovali za inspirací, dlouhými procházkami v přírodě a samozřejmě také proto, aby pečovali o své zdraví pomocí léčivých pramenů.

V létě roku 2019 otevřelo Turistické informační centrum s podporou Karlovarského kraje a města Mariánské Lázně novou turistickou trasu s názvem Stezka spisovatelů. Na trase bylo instalováno 11 informačních tabulí s životopisnými údaji slavných spisovatelů, kteří navštívili naše lázeňské město. Jsou to například Johann Wolfgang Goethe, Maxim Gorkij, Mark Twain, Ivan Gončarov, Franz Kafka, Theodor Lessing, Jaroslav Seifert, Josef Dobrovský, Vladimír Páral a další.

V srpnu 2021 proběhlo v Městské knihovně v Mariánských Lázních slavnostní otevření výstavy známého amerického spisovatele Marka Twaina. Výstava proběhla pod záštitou amerického velvyslanectví v Praze a připomněla 130. výročí Twainovy návštěvy v Mariánských Lázních.

Letošní výstava pod názvem Šolom Alejchem, Franz Kafka, Theodor Lessing a židovská komunita v Mariánských Lázních se zaměřuje na spisovatele židovského původu, kteří Mariánské Lázně navštívili počátkem 20. století. Na slavnostní vernisáž se můžete těšit již 26. května v 17 hodin přímo v Městské knihovně. Výstava bude přístupná až do 17. července. Seznámíte se s životem a tvorbou uvedených spisovatelů, zjistíte, jak jejich pobyt ovlivnil jejich dílo, vyluštíte si kvíz a vyfotíte se u foto koutku s historickým pozadím. Nezapomeneme ani na historické události související s jednotlivými spisovateli.

Akci předchází speciální komentovaná prohlídka zaměřená na židovskou komunitu v Mariánských Lázních. Připomeneme si židovskou obec, synagogu, existenci speciálních košérských kuchyní, židovského špitálu i modlitebny. Prohlídka je zdarma, sraz v 15:30 hodin v Turistickém informačním centrm v Poštovní ulici.