Modrozelená perla. Proměna Jiráskova náměstí v Plzni začne příští rok

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 22. září 2022 13:16
Modrozelená perla. Proměna Jiráskova náměstí v Plzni začne příští rok vizualizace: Nadace Proměny Karla Komárka

Už v příštím roce by měla začít rekonstrukce Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni. Tento ojedinělý projekt přibližuje také výstava Jiráskovo náměstí – modrozelená perla Slovan, která je nově k vidění v parku na Jiráskově náměstí.

„Věřím, že na přelomu let 2025/2026 se sejdeme na obnoveném Jiráskově náměstí. Projekt je kompletně připraven a příští rok bychom chtěli začít. Nové náměstí bude příjemnější, funkčnější, zelenější a udržitelnější. Stěžejním přínosem bude otevření klášterní zahrady široké veřejnosti,“ uvedl primátor města Plzně Pavel Šindelář. Vítězný návrh studia re:architekti byl vybrán na základě architektonické soutěže a obsahuje podle Šindeláře všechny důležité oblasti – hospodaření s dešťovými vodami, udržitelnost péče o zeleň, vyváženost různých druhů dopravy i rozličné způsoby užívání a přístupnosti jednotlivých částí prostranství.

Projekt je pro Plzeň v mnoha ohledech ojedinělý, především pak využitím modrozelené infrastruktury. „Kromě nového prostoru vhodného pro setkávání nabídne obnova náměstí více stromů a zlepší se podmínky pro jejich rozvoj, a tím se zajistí budoucnost náměstí i pro další generace. Zklidní a zpřehlední se doprava, vzniknou nová legální parkovací místa, pohyb pěších i cyklistů po náměstí bude bezpečnější a veřejnost bude mít možnost pravidelně využívat soukromou klášterní zahradu,“ řekl starosta Městského obvodu Plzeň 2-Slovany Lumír Aschenbrenner.

rearchitekti obnova jiraskova namesti  v plzni klasterni zahrada roh  s logem

Projekt Obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady realizuje město Plzeň a Městský obvod Plzeň 2-Slovany s finanční a odbornou podporou Nadace Proměny Karla Komárka. Na projektu se podílí také spolek Pěstuj prostor, Klášter dominikánů Plzeň a Masarykova základní škola.

„Již samotný začátek projektu obnovy náměstí a klášterní zahrady je unikátní. Jedná se o spolupráci řady organizací. Se zájmem oživit záměr rekonstrukce náměstí přišel nejen obvod, ale také místní obyvatelé a organizace. Ve školním roce 2012–2013 navrhla Masarykova základní škola v rámci projektu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor otevřít klášterní zahradu veřejnosti, začala jednat s klášterem a pořádat pravidelné akce při Víkendu otevřených zahrad. V roce 2015 se spojili čtyři partneři – obvod, náš spolek Pěstuj prostor, Masarykova základní škola a Klášter dominikánů Plzeň, aby uvedli obnovu náměstí do pohybu. Záhy se připojilo město Plzeň a Nadace Proměny Karla Komárka,“ vysvětlil začátek projektu Marek Sivák, dramaturg výstavy.

Výstava přibližuje architektonický návrh, kdy středobodem zůstává i nadále park před klášterem. Občané se dozvědí, jaká dopravní řešení se připravují, jak to bude s parkováním. Mezi hlavní devízy návrhu patří pokrokový přístup k modrozelené infrastruktuře, tedy udržitelnému řešení zeleně, zadržování a druhotné využívání dešťových vod i co nejefektivnější využití místních podmínek a zdrojů.

„Jiráskovo náměstí a klášterní zahrada se stanou moderními prostory, které zároveň respektují svou původní jedinečnou atmosféru. Zvláštní důraz jsme kladli na zavádění prvků tzv. modrozelené infrastruktury. Vznikne tak unikátní systém hospodaření s dešťovou vodou, navazující systém péče o zeleň i nový způsob parkování,“ vysvětlil Luboš Veselý, pověřený řízením Nadace Proměny Karla Komárka.

Podstatnou součástí rekonstrukce Jiráskova náměstí je obnova zeleně. Zachování alespoň části stávajících stromů, hlavně kaštanů, bylo často zmiňovaným tématem již v době přípravných participačních besed. V řešeném prostoru mimo zahradu zachovává téměř sedmdesát nejhodnotnějších stromů a v klášterní zahradě téměř všechny.