Nový úsek východního okruhu už mohou využívat i cyklisté a chodci

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 3. září 2021 14:03
Nový úsek východního okruhu už mohou využívat i cyklisté a chodci Foto: M. Osvaldová

Výstavba první části východního okruhu Plzní kolem zástavby u Boleveckého rybníka započala v červnu před dvěma lety a v pátek 3. září byla slavnostně uvedena do provozu. Řidiči mohou 2,6 kilometru dlouhý úsek Plaská – Na Roudné – Chrástecká projíždět od konce května, chodci a cyklisté se sem dostanou až nyní, stavební firma totiž na chodnících a cyklostezkách pracovala ještě během letních měsíců, dělaly se zde také vegetační úpravy. 

241184207 573334187123644 1852381069783636981 nNová stavba je součástí průtahu silnice I/20 Plzní. Na severu navazuje na Studentskou ulici a  dále pokračuje východní částí Plzně mimo obytnou zástavbu, kde je prostřednictvím okružní křižovatky napojena na ulici Jateční. "V  rámci druhé etapy stavby tak bylo zajištěno odvedení podstatné části dopravy mimo rekreační oblast Boleveckého rybníka a  současně také došlo ke zvýšení kapacity, neboť nová komunikace je ve většině své délky čtyřpruhová, což se pozitivně projeví na plynulosti a bezpečnosti dopravy. Zprovozněná stavba umožní řidičům využívat další část plánovaného východního okruhu Plzně, který po svém dokončení bude spojovat dálnici D5 a stávající silnici I/20, vedoucí na Karlovy Vary,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) se jedná o velmi významnou stavbu nejen lokálního charakteru. "Snažíme se vybudovat pohodlnou cestu mezi Českými Budějovicemi, Plzní a Karlovými Vary. A toto je nedílná součást. Jsem ráda, že východní část je hotová. Těším se, že se pustíme i do severní a jižní části," uvedl ministr dopravy Karel Havlíček.

Nový průtah výrazně odlehčí přetížené Karlovarské třídě i frekventované silnici u Boleveckého rybníka. Řidiči směřující z největšího plzeňského sídliště Lochotín tudy mohou jezdit z Plaské k Jateční ulici a kolem čistírny odpadních vod dále na Prahu, ale také na jih Plzeňska. Nejsložitějším stavebním objektem byla kvůli blízkému železničnímu i silničnímu mostu velká okružní křižovatka, která nahradila nepřehledné křížení ulic Na Roudné a Jateční. Náklady jsou 650 milionů korun s DPH. Investory jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Plzeňský kraj a město Plzeň.

Celý východní okruh kolem Plzně, který povede z dálničního přivaděče D5 v Černicích k výpadovce na Karlovy Vary, by měl být hotový v roce 2032. Bude součástí mezinárodního tahu E49 Vídeň – České Budějovice – Plzeň – Karlovy Vary – Magdeburg.