Životní prostředí a zemědělství jsou na okraji zájmu politického vedení kraje, říká Radka Trylčová

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - středa, 16. srpen 2023 07:20
Životní prostředí a zemědělství jsou na okraji zájmu politického vedení kraje, říká Radka Trylčová Radka Trylčová, zdroj radkatrylcova.cz

Radka Trylčová byla v letech 2016 - 2020 radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství. Pracuje na tématech Smart Region, čistý vzduch a kvalita vody, podpora lesnictví, spolků, ochrana přírody a krajiny.

Jak jste aktuálně spokojena se situací v oblasti životního prostředí a zemědělství v rámci Plzeňského kraje?

V minulosti se připravila řada dobrých opatření: Janovský mokřad, zahájení propojování skupinových vodovodů v kraji, opatření v krajině na zadržování vody, obnova alejí, výsadby stromů. Bohužel nyní nevidím, že by se oblasti životního prostředí a zemědělství, politické vedení Plzeňského kraje příliš věnovalo. Mám na mysli třeba záměr zlepšit kvalitu vody v přehradě Hracholusky a zatraktivnit celou oblast Hracholusky, na čemž jsme s kolegy, starosty, vodohospodáři a dalšími usilovně pracovali. Tento projekt se bohužel neposouvá.

Co je podle Vás nejbolavějším místem kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství?

Těch témat je hodně. Letos již mám za sebou několik set kilometrů na kole krajem a mé srdce pláče, když vjedu kamkoliv do lesů. Kůrovcová kalamita si vybírá svou daň. Podobně každého napadne, projde-li se naší krajinou. Uvidí zastavěnost zemědělské půdy a její ubývání. Tady si příroda sama nepomůže.

Pokud byste byla ve vedení kraje, jaké kroky byste ohledně životního prostředí a zemědělství učinila jinak než vedení současné?

Rozhodně bych pokračovala v připravovaných projektech. Otázka zadržování vody v krajině a boj proti suchu jsou věci, které budou obyvatele Plzeňského kraje trápit čím dál více. A jen píárový článek tento problém nevyřeší. Je to každodenní  práce a dialog s odborníky, kteří se tématikou zabývají.

Jak byste řešila výstavbu ať již bytovou či průmyslovou na úkor orné půdy a přírody obecně?

Vždycky je to záležitost minimálně dvou stran. Je nutné je propojit a hledat řešení. Když se podíváme na náš kraj, zastavěnost zemědělské půdy je obrovská, někdy není nutná. Je třeba korigovat, že místo prázdných hal na poli, mohou investoři využít staré areály ve spolupráci s obcemi. Na druhou stranu, jsem pro výstavbu rychlostních dopravních cest nebo obchvatů. Auta tak rychleji projedou a tím například obec méně znečistí exhalacemi nebo vůbec. Zároveň bytová výstavba svědčí o tom, že lidé mají zájem v kraji bydlet, usadit se a tím pomáhat k jeho rozvoji. Musí zde ale fungovat spolupráce kraje a obcí.

Jak hodnotíte činnost současného vedení kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství? Je něco, za co byste současné vedení kraje pochválila, a co naopak hodnotíte nejkritičtěji?

Ke zdravému kraji patří i síť cyklostezek a cyklotrasy, aby lidé mohli jezdit na kole nejen ve volném čase ale třeba každodenně do práce nebo s malými dětmi či psími miláčky. Kladně hodnotím značení, ovšem kvalita značených cest pro cyklisty je velice tristní. Na mnoha cestách si kolo spíše poničíte a s dětma jet nemůžete.

Jako zastupitelka Plzeňského kraje bohužel vnímám, že oblast životního prostředí a zemědělství je na okraji zájmu politického vedení kraje, současný náměstek je neuvolněný a pro všechny milovníky přírody je nevysvětlitelný jeho postoj k prosazování výstavby Gigafactory namísto ochrany území a životního prostředí na letišti Líně.