Obyvatelé regionu si připomněli památku občanů Československa vyhnaných v roce 1938

Zveřejněno v Z regionu
Od - neděle, 2. říjen 2022 08:12
Obyvatelé regionu si připomněli památku občanů Československa vyhnaných v roce 1938 Foto: Peggy Kýrová

V hřejivých paprscích podzimního slunce krátce před třetí hodinou se ve čtvrtek 29. září, v den 84. výročí zahájení Mnichovské konference, sešli účastníci pietního aktu u Památníku občanů Československa vyhnaných v roce 1938 z českého pohraničí. Akci pořádala OO ČSBS Plzeň s podporou ÚMO 3.

Kromě pořádající oblastní organizace Svazu bojovníků za svobodu v Plzni se zúčastnily též další organizace, jejichž zástupci vedle Památníku rozvinuli své standarty: za pořádající organizaci Libor Stejner v uniformě armády ČR v hodnosti nadpraporčíka, za ZO ČSBS Klatovy její předseda František Paluska v uniformě vojáka z První republiky, za OO ČSBS Cheb bratr Drapák, bývalý psovod pohraniční stráže, a za Klub českého pohraničí Václav Janeček, předseda KR KČP za Karlovarský kraj. Československou vlajku držel Jaromír Vlček.

Ve tři hodiny zatroubil trubač od „Pětatřicátníků“ povel „Pozor!“. Následně zazněla z reproduktoru československá hymna. Poté přednesl projev tajemník OO ČSBS Jaroslav Bukovský. V jeho úvodu nejprve poděkoval starostovi městského obvodu Plzeň 3 Davidu Procházkovi za iniciativu s vydlážděním přístupové cesty k Památníku, i všem, kteří provádějí pravidelnou údržbu jeho okolí. Jaroslav Bukovský pak připomněl dramatické události roku 1938, které posléze vedly k podpisu Mnichovské dohody a v jejím důsledku vynucenému odstoupení historických českých území ve prospěch Německa. Z pohraničí následně bylo vyhnáno či uprchlo 370 000 československých občanů.

Po projevu pana Bukovského postupně položily přítomné organizace za tónů Večerky věnce k Památníku. Oficiální název památníku zní „Památník občanů Československa vyhnaných z českého pohraničí a všech lidských obětí a útrap, které s touto událostí souvisely“ a byl vybudován za finanční pomoci Krajského úřadu v roce 2016.