Plzeň má nejlepší webové stránky v Česku

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 17. květen 2024 08:08
Plzeň má nejlepší webové stránky v Česku Foto: město Plzeň

Portál města Plzně obsadil první místo v soutěži Zlatý erb. Porotu zaujal množstvím a pestrostí informací, intuitivním uspořádáním i moderním vzhledem. Uspěl i v kritériích jako kybernetická bezpečnost, elektronizace veřejné správy nebo prezentace na sociálních sítích. V kategorii obcí s rozšířenou působností porota hodnotila celkem 168 přihlášených webů z 12 krajů. Web Plzně si připsal vítězství už i v kole krajském.

Zlatý erb, jedinou soutěž svého druhu v Česku, vyhlásil vítěze 26. ročníku na slavnostním večeru v rámci největší české konference o e-governmentu a digitalizaci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové. Tématem letošního ročníku byla kyberbezpečnost.

„Mám radost, že právě web našeho města je nejlepší v republice. Jedná se o dlouhodobou práci našich úředníků, kteří web postupnými krůčky stále vylepšují. Nyní se ukazuje, že se jedná o správnou cestu a my v ní budeme pokračovat. Naše priority jsou aktuálnost, přehlednost, elektronizace a samozřejmě bezpečnost,“ sdělil primátor města Plzně Roman Zarzycký.

„Vítězství města Plzně v roce, kdy je důležitým kritériem v soutěži kybernetická bezpečnost, je velmi potěšující. Svědčí to o odbornosti a vynikající práci mnoha našich kolegů, kteří se o městský web starají. Kladné hodnocení jsme získali i za nadprůměrné zprávy o podnikatelských příležitostech nebo kvalitní a rozmanité informace pro turisty. Mnoha lidem, kteří se o webový portál plzen.eu starají po obsahové i technické stránce, patří poděkování,“ řekl Daniel Kůs, radní města Plzně, do jehož gesce městské webové stránky patří.

Web vystavila a technicky ho zabezpečuje Správa informačních technologií města Plzně (SITMP). Redakčně ho spravuje tiskové oddělení Magistrátu města Plzně (MMP). Ocenění v Hradci Králové převzali Martin Pecuch z tiskového oddělení MMP a Radek Kolářík, vedoucí oddělení webových aplikací SITMP. „Plzeň se jako statutární město vždy snažilo tvořit svůj web s jistou nadstavbou, tedy nikoliv jen jako úřední, ale jako komplexní informační webový kanál. Vždy jej spravovalo po obsahové i technické stránce tak, aby každý, nejen obyvatel Plzně, našel, co potřebuje. Vypadá to, že tento dlouhodobý přístup se vyplatil, a Plzeň byla za tuto snahu odměněna,“ shodli se oba zástupci západočeské metropole.

Získané ocenění s sebou přináší i určitý závazek do budoucna z pohledu udržení si kvality a neustálého vylepšování webu. „Portál města průběžně modernizujeme podle aktuálních trendů. Jdeme vstříc digitalizaci státní správy, ale nezapomínáme ani na starší generace, kteří web navštěvují. Během letních prázdnin plánujeme spustit zjednodušené a přehledné zobrazení webu s ohledem na seniory a zrakově postižené občany. Obsah stránek pro ně bude ještě lépe uspořádaný a čitelnější,“ uvedl ředitel SITMP Luděk Šantora.

Soutěž Zlatý erb byla poprvé vyhlášena v roce 1999 ve snaze porovnávat weby měst a obcí, které na konci minulého století živelně vznikaly. V současné době má stovky účastníků a koná se i na Slovensku a v Polsku. Od roku 2016 ji pořádá spolek Český zavináč. Letošní ročník byl uspořádán pod záštitou Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a Sdružení místních samospráv ČR.