Plzeň schválila 120 projektů pro rozvoj městské aglomerace

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - středa, 14. září 2022 16:10
Plzeň schválila 120 projektů pro rozvoj městské aglomerace foto: město Plzeň

Seznam 120 projektů pro rozvoj městské aglomerace, v níž je kromě krajského města také prstenec částí okresů Plzeň-sever, jih a Rokycany, schválili plzeňští zastupitelé. Do roku 2030 by mělo území vyčerpat téměř čtyři miliardy korun z evropských fondů. Plzeňská aglomerace zahrnuje 108 z 501 obcí kraje, kde žije přes 310 000 obyvatel. 

„Seznam obsahuje okolo stovky projektů, přičemž jejich zaměření je různé. Jsou tam projekty jak z oblasti dopravy, životního prostředí, sociálních služeb, vzdělávání nebo výzkumu,“ vysvětlil David Šlouf, náměstek primátora města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem. Strategie Plzeňské aglomerace umožňuje rezervovat část evropských finančních prostředků na předem vybrané projekty. Díky tomu je možné plánovat a projektovat velké investiční projekty s trochu větší jistotou spolufinancování. Na druhou stranu tento benefit vyžaduje po žadatelích užší územní spolupráci a vyšší projektovou kvalitu. 

Celkově by Plzeňská aglomerace mohla získat okolo čtyř miliard korun z evropských fondů. Jednalo by se o podobnou částku, jaká byla na území Plzeňské aglomerace proinvestována v minulém programovém období 2014 až 2020. Strategie svým obsahem pokračuje v trendu z minulého období a opět reflektuje potřeby území vycházející z mnoha dílčích koncepčních dokumentů v kombinaci s novými evropskými směry a dotačními podmínkami. Rovněž zaměření jednotlivých projektů úzce navazuje na minulé investice.

„Nyní čekáme na oficiální vyjádření jednotlivých ministerstev v čele s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, zda tyto seznamy budou akceptovat, a poté je to již na samotných žadatelích, zda úspěšně projdou systémem hodnocení při podání svých projektových žádostí o dotaci,“ uvedl Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, jenž je pověřen řízením strategie ITI Plzeňské aglomerace. „Celý proces schvalování by mohl být ukončen do konce tohoto roku,“ doplnil Erich Beneš.