Plzeňská radnice podpoří opravy kulturních památek ve městě

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 22. červen 2022 12:15
Plzeňská radnice podpoří opravy kulturních památek ve městě ilustrační. Foto: P. Bauer

Plzeň pomůže majitelům nemovitých kulturních památek s jejich opravami. Rozdělí jim téměř tři miliony korun. Peníze na přesně specifikované opravy od města získalo 16 majitelů plzeňských památek. Mohou to být soukromí vlastníci, firmy či církevní organizace. Rozdělení dotací schválili na svém jednání zastupitelé.

„Mezi objekty, jež získaly podporu od města Plzně jsou jak venkovské usedlosti v okrajových částech města, tak gotické či renesanční měšťanské domy v centru, kostely, ale také stavba architektonické moderny z 20. let minulého století,“ uvedla náměstkyně primátora města Plzně Eliška Bartáková, do jejíž gesce mimo jiné spadá také oblast památkové péče. Dodala, že jednotlivé dotační částky se pohybují od 60 do 300 tisíc korun a ceny jednotlivých oprav a rekonstrukcí, které majitelé plánují, dosahují od několika desítek tisíc až do výše 2,728 milionů korun.

„Město Plzeň například přispěje na opravu nejstaršího domu v Plzni, takzvaného Tepelského, který je ve Zbrojnické ulici a nejstarší písemný doklad o něm je datován v roce 1407. Má zachovanou raně gotickou komoru a cenné barokní prostory, které vznikly po jeho přestavbě na počátku 18. století, později prošel klasicistními úpravami,“ informovala Eliška Bartáková s tím, že majitelé připravují opravu jeho dvorní fasády, na níž město Plzeň poskytne 110 tisíc korun. O více než půl tisíciletí mladší je objekt EUC Kliniky na Denisově nábřeží z let 1926–1927 architekta Bohumila Chvojky. „Jde také o nemovitou kulturní památku. Původně budova Okresní nemocenské pojišťovny patří mezi hodnotné stavby české moderny a je dokladem toho, jak se v meziválečném období Plzeň rozvíjela. Vlastník nemovitost od roku 2002 ve spolupráci se státní památkovou péčí opravuje. Město Plzeň mu v tomto roce poskytne dotaci ve výši 200 tisíc korun určenou na obnovu výzdoby halové chodby ve druhém nadzemním podlaží,“ upřesnila Eliška Bartáková.