Plzeňští radní se vydali na spanilou jízdu. Zavezli dárky do 24 sociálních zařízení

Zveřejněno v Aktuálně
Od - úterý, 19. prosinec 2023 17:46
Plzeňští radní se vydali na spanilou jízdu. Zavezli dárky do 24 sociálních zařízení Primátor města Plzně Roman Zarzycký osobně přivezl dárky do Denního stacionáře Jitřenka v Zábělské ulici. Foto: město Plzeň

Celkem 24 organizací, které poskytují na území západočeské metropole sociální služby, navštívilo vedení Plzně. Klientům dovezli vánoční dárky v celkové hodnotě zhruba 200 tisíc korun. Byly mezi nimi například hračky pro děti, edukační pomůcky pro seniory či cyklistické vybavení pro klienty domu na půli cesty. Zástupci města poděkovali zaměstnancům těchto zařízení za jejich skvělou práci a současně všem popřáli krásné prožití vánočních svátků a jen to nejlepší do nového roku. Takzvanou Spanilou jízdu, která má již mnohaletou tradicí, zajistil včetně doprovodu všech členů vedení města Plzně magistrátní odbor sociálních služeb.

NáměstkyněLucieKantorováPrimátor města Plzně Roman Zarzycký osobně přivezl dárky do Denního stacionáře Jitřenka v Zábělské ulici, který patří pod správu Městského ústavu sociálních služeb (MÚSS) města Plzně. „Jitřenku navštěvuji moc rád, protože zde vždy panuje dobrá nálada a uvolněná atmosféra. Smekám před místním personálem, který se o zdejší klienty stará profesionálně a s láskou. Předat v Jitřence dárky k Vánocům pro mě bylo to nejmenší, moc rád jsem každému z klientů podal ruku a popřál jim krásné svátky. Osobně bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří pracují v sociálních službách, protože je to nesmírně náročná, ale důležitá práce, bez které by se naše společnost jen těžko obešla. Všichni mají můj respekt,“ řekl primátor Roman Zarzycký.

Radní města pro oblast sociálních věcí a aktivní život seniorů Jiří Šrámek navštívil Hospic sv. Lazara, zařízení Čtyřlístek MÚSS a Centrum Hájek ve Šťáhlavech. „Moc děkuji všem zaměstnancům sociálních zařízení, která jsem měl možnost navštívit, ale i těm, kdo pracují v ostatních sociálních službách, za jejich obětavé nasazení, s nímž se věnují svým malým i velkým klientům. Zároveň obdivuji ty, kteří potřebují ke svému životu jejich služeb, jak se dokáží s nepřízní osudu vyrovnávat. Jsem rád, že jsme se mohli společně setkat a všem přeji do nového roku jen to nejlepší,“ uvedl Jiří Šrámek.

Náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorová přivezla dárky a pozdravy do Dětského centra Plzeň v Partyzánské ulici a do Domova sv. Zdislavy, který spravuje Městská charita Plzeň.

RadníEliškaBartákováNáměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar se setkal se zaměstnanci a klienty zařízení Domovinka – sociální služby v Úslavské ulici, Azylového domu Patronus ve Wenzigově ulici, který spravuje Armáda spásy v České republice, s terénními pracovníky Spolku Ulice Plzeň a navštívil Sdružení občanů EXODUS v Třemošné.

Radní pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková přijela s dárky a pozdravy do Domova se zvláštním režimem Petrklíč, jenž je součástí MÚSS, Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM v Kaznějovské ulici a do sídla Sdružení Ty a Já v sadech Pětatřicátníků.

Radní pro oblast bytovou včetně sociálního a dostupného bydlení Světlana Budková navštívila sídlo NADĚJE v Černické ulici, azylový dům MáTa v Lochotínské ulici, Dětské centrum Plzeň Na Chmelnicích a organizaci Ponton v sadech Pětatřicátníků. 

Radní pro oblast nakládání s majetkem Vlastimil Gola odvezl dárky a pozdravy pracovníkům a klientům Rané péče KUK, TyfloCentra a občanského sdružení Tak pojď s náma do Tomanovy ulice a navštívil také Tichý svět v Nádražní ulici.  

Radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš Morávek zamířil s dárky a pozdravy do Centra protidrogové prevence a terapie K-Centrum v Havířské ulici, Krizového a intervenčního centra Diecézní charity Plzeň v Cukrovarské ulici, Domova pro osoby se zdravotním postižením Nováček, jenž je součástí MÚSS, a Domu na půli cesty Bójka v Palackého ulici, který spravuje Středisko křesťanské pomoci Plzeň.