Rokycany opravují střechy na dvou základních školách

Zveřejněno v Video ZAK
Od - pondělí, 13. březen 2023 13:55

Média

Významné investice z letošního rozpočtu města Rokycan putují do oblasti školství. Do konce srpna 2023 budou položeny nové střešní krytiny na dvou základních školách – Základní škole T. G. Masaryka a Základní škole, ulice Míru. Město ve středu 1. března předalo staveniště zhotovitelům, okamžitě začaly stavební práce. Náklady na výměnu krytin jsou ve výši 28 milionů korun.

„Po dlouhých vyjednáváních s památkovým ústavem došlo k domluvě ohledně nových krytin našich dvou základních škol, které by měly vydržet několik desetiletí,“ řekl Tomáš Rada, starosta města Rokycan.

„Střešní krytiny je nutné vyměnit z důvodu jejich degradace, kdy za nepříznivých klimatických podmínek dochází k praskání šablon a jejich následnému pádu ze střechy. Následně pak dochází k zátoku do střechy objektů,“ vysvětlil Jiří Hlad, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany.

„Střechy na obou školách se musely každý rok opravovat. Jejich šablony praskaly a padaly ze střechy. Naštěstí na obou střechách jsou nástřešní žlaby, které většinu padajících šablon zachytily. Každá oprava na takto velkých střechách je problematická, protože než se vymění jedna prasklá šablona u hřebenu, tak pod pokrývačem dalších pět šablon praskne. Je lepší zvolit jinou střešní krytinu, která je podložená celoplošným bedněním, je z hliníkového plechu a tyto vady nebude vykazovat,“ doplnil Martin Vild, projektant oprav střech obou základních škol.

Výměna střešní krytiny na Základní škole T. G. Masaryka

Výměna střešní krytiny na Základní škole T. G. Masaryka bude provedena v jedné etapě. Jedná se o tří podlažní objekt. Bude demontována stávající střešní krytina včetně laťování a nahradí se novou střešní hliníkovou maloformátovou falcovanou krytinou včetně celoplošného bednění. Barva navržené střešní krytiny je antracitová. S výměnou střešní krytiny se provede také výměna lemování střešních oken, demontáž a montáž hromosvodu, nové osazení stávajících střešních výlezů včetně nového lemování, oplechování komínů a další práce spojené s výměnou střešní krytiny. Objekt nebude stavebními úpravami půdorysně a výškově upraven. Sklon střechy nebude změněn. Náklady na novou krytinu jsou ve výši 18,5 milionu korun s DPH. Do srpna by měla být nová střešní krytina hotova. Práce na výměně krytiny byly zahájeny ihned po předání staveniště. Roční náklady na opravu střechy se pohybovaly v rozmezí 40 až 100 tisíc korun.

Výměna střešní krytiny na Základní škole, ulice Míru

Na Základní škole, ulice Míru dojde k výměně stávající eternitové (bezazbestové) maloformátové šablonové krytiny za novou hliníkovou šablonovou krytinu falcovanou. Stavební práce budou provedeny v jedné etapě. Nová střešní krytina bude mít nižší plošnou hmotnost než stávající. Objekt základní školy je tří podlažní s využitým podkrovím. Dojde k demontáži stávající střešní krytiny včetně laťování a nahrazení nové střešní hliníkové maloformátové falcované krytiny včetně celoplošného bednění. Stávající okapové oplechování a nadokapní žlaby budou zachovány. S výměnou střešní krytiny se provede také výměna lemování střešních oken, demontáž a montáž nového hromosvodu, nové osazení stávajících střešních výlezů včetně nového lemování, oplechování komínů a další práce spojené s výměnou střešní krytiny. Sklon střechy nebude měněn. Barva navržené střešní krytiny je antracitová. Střecha bude dokončena do konce srpna 2023. Cena je 10 milionů korun včetně DPH. Práce na výměně krytiny byly zahájeny ihned po předání staveniště.

V rámci rozpočtu města Rokycan došlo v letošním roce k výraznému zvýšení běžných výdajů na odboru školství a kultury. Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (školám a knihovně) jsou v důsledku navýšení energií zvýšeny o 9,3 milionu korun. V rámci investic na školách bude dále provedena oprava rozvodu vody, výmalba a izolace ve školní jídelně v Základní škole T. G. Masaryka. U třetí rokycanské Základní školy Jižní předměstí opraví město oplocení (1,5 milionu korun).