Roman Zarzycký představil složení nové Rady města Plzně, počet náměstků se sníží

Zveřejněno v Politika ZAK
Od - úterý, 11. říjen 2022 12:44
Roman Zarzycký představil složení nové Rady města Plzně, počet náměstků se sníží Tisková konference k představení budoucí Rady města Plzně. foto: Město Plzeň

V obřadním sále plzeňské radnice představil Roman Zarzycký budoucí jedenáctičlennou Radu města Plzně. Pokud jím navržená nová rada získá v příštím týdnu mandát od zastupitelů, bude mít Plzeň tři náměstky a sedm radních. Zastupitelstvo, na kterém se bude volit nové vedení západočeské metropole, se uskuteční v úterý 18. října od 10 hodin. V jedenáctičlenné radě má mít pět členů ANO, po dvou pak Česká pirátská strana, STAN a PRO Plzeň. Deset členů bude pro svoji funkci uvolněno, jeden radní ji bude vykonávat jako neuvolněný. 

„Rada bude 11členná, přičemž já budu usilovat o post primátora města Plzně,“ uvedl Roman Zarzycký (ANO). „Chceme, aby byla Plzeň moderní západoevropské město, město chytré, zelené, energeticky soběstačné a také bezpečné,“ doplnil Zarzycký, který zároveň poděkoval končícímu primátorovi Pavlu Šindelářovi, že bez prodlevy svolal ustavující zastupitelstvo.

Roman Zarzycký v současné době stále ještě vykonává i funkci náměstka hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku. "Na kraji představím rozpočet, budu se účastnit prvního hlasování, a pak rezignuji, jak jsem slíbil," informoval.

"V koaliční smlouvě je zakotvené hlasovací kvórum ze sedmi hlasů, takže matematika je jasně daná. Druhá věc je celková atmosféra v té koalici, ze které mám pocit, že tady nebude mít nikdo potřebu něco tlačit silou, ale bude to spíše o kompromisech a ochotě prosadit něco smysluplného," řekl pro zpravodajský portál Plzeň.cz Aleš Tolar (STAN).

DSC 0001

Mezi všemi čtyřmi subjekty, které tvoří budoucí koalici ve vedení města, již byla podepsána koaliční smlouva. V ní jsou obsaženy i priority z jednotlivých oblastí. Mezi klíčové patří podle Romana Zarzyckého oblast bezpečnosti, výstavba nových bytů, podpora sociálního, dostupného bydlení a podpora inovací. „Máme také shodu na tom, že necháme pro rok 2023 zastropované ceny tepla, vodného, stočného, nájemního bydlení, odpadů,“ uvedl Zarzycký.

V novém vedení se bude například diskutovat o budoucích slevách v MHD a znovunavrácení individuální automobilové dopravy na Americkou ulici. Shoda naopak panuje na nezasypání Rondelu do doby dokončení obou silničních okruhů – západního i východního. 

„My jsem explicitně nic neříkali ohledně snižování cen MHD, ale nemáme nic proti tomu. Musíme ale zvážit, jaké to bude mít dopady,“ upozornil Pavel Bosák (Piráti). Podle Bosáka se strany jinak na většině věcí shodly. „Těší mě, že máme shodu na bydlení,“ doplnil.

Přestože by měla mít nová rada 11 členů (pozn. red. Na snímcích chybí z důvodu nemoci Daniel Kůs (Piráti)) oproti stávajícím 9 členům, nezatíží to podle Romana Zarzyckého rozpočet města, počet placených funkcí zůstane stejný. Sníží se totiž počet náměstků ze čtyř na tři, jeden člen rady i klíčového výboru bude neuvolněný. Klesne také počet komisí, a to z 15 na 13, stejně tak se sníží počet členů v komisích z 15 na 13. Kontrolní výbor by měla získat opozice, šéfem finančního výboru zůstane Jindřich Blažek (ANO), v čele výboru pro zadávání veřejných zakázek by měl být Petr Náhlík (STAN), a to jako neuvolněný.

Návrh budoucí Rady města Plzně:

 • Roman Zarzycký (ANO) – primátor (včetně odpovědnosti za oblast ekonomickou)
 • Pavel Bosák (Česká pirátská strana) – 1. náměstek primátora pro oblast technickou
 • Lucie Kantorová (ANO) – náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu
 • Aleš Tolar (STAN) – náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí
 • Eliška Bartáková (ANO) – radní pro oblast kultury a památkové péče
 • Světlana Budková (STAN) – radní pro oblast dostupného a sociálního bydlení
 • Vlastimil Gola (ANO) – radní pro oblast nakládání s majetkem a správu majetkových účastí města Plzně
 • Daniel Kůs (Česká pirátská strana) – radní pro oblast Smart city a podporu podnikání
 • Tomáš Morávek (PRO Plzeň) – radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy
 • Jiří Šrámek (ANO) – neuvolněný radní pro sociální záležitosti a aktivní život seniorů
 • Jiří Winkelhöfer (PRO Plzeň) – radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality