Slovany trápí nedostatek parkovacích míst. Obvod chce vyřešit problém s autovraky

Zveřejněno v Aktuálně
Od - úterý, 8. srpen 2023 13:16
Slovany trápí nedostatek parkovacích míst. Obvod chce vyřešit problém s autovraky Foto: ÚMO Plzeň 2

Za katastrofální považuje Městský obvod Plzeň 2 nedostatek parkovacích míst. Pomoci by mělo odstranění autovraků, které zcela zbytečně a dlouhodobě zabírají stání. Slovany tak rozjíždí akci s názvem Likvidace vraku zdarma. V rámci ní začnou pomáhat s bezplatným odtahem a ekologickou likvidací autovraků a dlouhodobě stojících vozidel. Senioři nebo sociálně slabší občané se mohou obrátit na úřad, který vše zařídí.

„Nedostatek parkovacích míst je v našem obvodu téměř katastrofální, stání přitom zcela zbytečně zabírají autovraky nebo dlouhodobě odstavené vozy. Proto jsme navázali spolupráci s autorizovanou firmou na ekologické odstraňování vozidel, které provedeme zcela zdarma,“ vysvětluje místostarosta Slovan Roman Andrlík, který celou akci rozjel a odstraňování vraků si vzal za své.

Podmínkou je, aby měl majitel vozidla trvalé bydliště na území slovanského obvodu a zároveň zde musí být vozidlo také odstavené. Pomoc je určena primárně seniorům a lidem bez finančních prostředků, kterým chybí na ekologickou likvidaci peníze, nebo se obávají, že nezvládnou potřebnou administrativu s ní spojenou. „Tito lidé mohou v klidu navštívit náš úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, kde vyplní dva formuláře a my se již o vše potřebné postaráme. Formuláře je možné stáhnout i z našich webových stránek,“ dodává Roman Andrlík.

Stačí tedy jen, aby se vlastník vozidla zapsaný v technickém průkazu dostavil na úřad, předložil občanský průkaz, velký technický průkaz vozidla, vyplnil žádost o jeho ekologickou likvidaci a předal čestné prohlášení vlastníka vozidla, že na jím vlastněném vozidle, které žádá k likvidaci, není žádná zástava nebo nějaké jiná překážka, která by ekologické likvidaci bránila. „Úřad poté vše pošle firmě, která vlastníka kontaktuje, dohodne termín odtahu, vozidlo odveze a předá majiteli registrační značky a protokol o ekologické likvidaci, aby si dotyčný mohl na magistrátu automobil odhlásit a značky tam vrátit,“ popisuje jednoduchý proces místostarosta.

Dlouhodobě odstavené vozidlo je podle poslední novelizace zákona definováno jako silniční vozidlo, které po dobu více než šesti měsíců nemá platnou technickou kontrolu a nesmí být provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické kontroly. Tato dlouhodobě odstavená vozidla jsou řešena v přestupkovém řízení silničním správním úřadem. Vlastník pozemní komunikace dává návrh silničnímu správnímu úřadu na prodej těchto dlouhodobě odstavených vozidel bez technické kontroly ve veřejné dražbě.