Stavbou Karlovarského kraje se stala zrekonstruovaná budova Nemocnice Cheb a Vřídelní kolonáda

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - středa, 28. červen 2023 10:03
Stavbou Karlovarského kraje se stala zrekonstruovaná budova Nemocnice Cheb a Vřídelní kolonáda ilustrační. Foto: Karlovarský kraj

Soutěž Stavby Karlovarského kraje vypisuje každoročně Regionální stavební sdružení Karlovy Vary spolu s Karlovarský krajem, Statutárním městem Karlovy Vary a s partnerskými stavebními organizacemi. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Karlovarského kraje a primátorka města Karlovy Vary.

Výsledky 22. ročníku soutěže „Stavby Karlovarského kraje“ dle odborné poroty:

Kategorie: Stavby
1. místo: Cheb - Karlovarská krajská nemocnice a.s. - dokončení revitalizace areálu
1. místo: Karlovy Vary - Vřídelní kolonáda - oprava, II. etapa
2. místo: Plesná - Přestavba bývalé textilní továrny
3. místo: Karlovy Vary - Náplavka Ohře
Čestné uznání za: „neokázalé a elegantní architektonické řešení stavby a význam pro environmentální výuku dětí a mládeže“: Přírodovědné centrum při DDM Sova
Čestné uznání za: „ mimořádně citlivý přístup ke kompozici tohoto prvku v krajině a jeho environmentální přínos z hlediska zadržování vody v území“: Josefov - systém tůní a výsadby zeleně

Kategorie: Projekty
1. místo: Františkovy Lázně - Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici
2. místo: Sokolov - Transformace okolí jezera Medard
2. místo: Dolní Nivy - Multifunkční dům
3. místo: Branišov – Astronomická observatoř
Cena ministra průmyslu a obchodu: Přestavba bývalé textilní továrny
Cena hejtmana Karlovarského kraje: Plesná - Přestavba bývalé textilní továrny
Cena primátorky Statutárního města Karlovy Vary: Karlovy Vary - Náplavka Ohře
Cena časopisu Stavebnictví: Sokolov - Transformace okolí jezera Medard

Veřejné hlasování
Ve veřejném hlasování na internetu bylo pro stavby, projekty a památky započteno 12040 hlasů.

Kategorie: Stavba
Celkový počet hlasů pro stavby: 4451
Nejvyšší počet hlasů získala - Karlovy Vary - Náplavka Ohře (806 hlasů)

Kategorie: Projekt
Celkový počet hlasů pro projekty: 3915 hlasů
Nejvyšší počet hlasů získal projekt - Sokolov - Transformace okolí jezera Medard (1012 hlasů)