Tachov bojuje s přílivem zahraničních pracovníků, město svolalo na konferenci zástupce velkých zaměstnavatelů

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - pátek, 9. červen 2023 15:56

Média

Velkým problémům spojených s nekontrolovatelným přílivem zahraničních pracovníků čelí město Tachov. Potíže, které se bohužel dlouhodobě neřešily, byly jedním z hlavních témat prvního Tachovského Business Fóra, na které radní města pozvali zástupce velkých tachovských zaměstnavatelů. Na programu byly také otázky týkající se zdravotnictví, školství, bydlení a bezpečnosti. Situace je vážná, ale řešitelná. Cestou je vzdělávání a důsledná integrace cizinců.

resample 4První Tachovské Business Fórum pořádalo Město Tachov ve čtvrtek 1. června ve společenském areálu Mže. Pozvání na konferenci přijali kromě zástupců velkých zaměstnavatelů také hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, náměstek ministra pro místní rozvoj Lukáš Černohorský, Pavel Bacík, ředitel Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, Nikola Drenčková, ředitelka regionální kanceláře CzechInvest pro Plzeňský kraj a další významní hosté.

V Tachově se v posledním období značně změnilo složení obyvatel. "Aktuálně máme k 1. lednu 2023 v Tachově evidováno 10 931 obyvatel s trvalým pobytem a k tomu dalších 5 616 cizinců. Poměr je to zcela mimořádný napříč celou republikou a na chod města i kvalitu života v něm má řadu negativních dopadů," uvedl radní pro komunikaci Matouš Horáček. Ačkoliv jsou čísla alarmující, není to zaviněno přílivem uprchlíků z Ukrajiny, jak by se mohlo na první pohled zdát. "Jedná se o dlouhodobý trend, který začal před mnoha lety zejména v souvislosti s výstavbou průmyslové zóny na Nové Hospodě. Velký nárůst pracovních míst srazil nezaměstnanost v Tachově na historické minimum, zároveň si ale vyžádal import nových pracovníků ze zahraničí. Když došlo k válečnému konfliktu na Ukrajině, uprchlíci jen zcela přirozeně upřednostnili lokality, kde již žili jejich příbuzní a komunitu rozšířili," popsal Horáček.

Důsledky pociťuje v Tachově každý

resample 1Ačkoliv naprostá většina cizinců v Tachově pracuje a mají zde často celé rodiny s dětmi, na chod města má jejich přítomnost značný vliv. "Není to však vinou zahraničních pracovníků a jejich rodin, ale zákony. Jde zejména o zrušený institut přechodného bydliště, díky kterému nemůže město cizince evidovat a zároveň získávat finanční prostředky z přerozdělení daní," uvedl radní s tím, že problematické jsou i zákony související se zodpovědností a fungováním personálních agentur.

Má to však i další návazné problémy. "Všichni víme, jak neuspokojivé zdravotnictví v Tachově je. Jde zejména o naprosto nedostatečné kapacity u lékařů. Zdravotnictví v České republice ovšem ze zákona zajišťují zdravotní pojišťovny a ty zohledňují pouze jedinou veličinu - počet obyvatel s trvalým pobytem. Město tak postrádá zdravotníky zhruba pro třetinu svých obyvatel a to je opravdu tristní," podotkl Horáček.

Problémem je samozřejmě také školství. "Dlouhodobě neřešená nedostatečná kapacita mateřských a základních škol se nyní projevuje naplno. Velký počet žáků s odlišným mateřským jazykem, učitele zatěžuje a v důsledku vede i ke špatným vzdělávacím výsledkům celého našeho regionu," popsal radní pro komunikaci. Dalším problémem je pak město ucpané automobily, protože není dostatečná infrastruktura. Nedostatek bytů zase znamená růst cen nemovitostí a přibývající objem produkovaného odpadu je nutné také zaplatit. 

Zodpovědné firmy chtějí městu pomoci

resample 6Získaná data byla jedním z hlavních podkladů pro svolání konference - Tachovského Business Fóra. Město zde představilo problémy, které má a za přispění hostů a velkých zaměstnavatelů se snažilo hledat cestu, jak se situací naložit.

"Z vyjádření tachovských firem vyplývá, že se snaží zahraniční pracovníky zaměstnávat a nevyužívat agenturní zaměstnance. Dlouhodobě ovšem mají potíže se sháněním kvalifikovaných pracovníků, kterých je na Tachovsku nedostatek, protože naše území trpí velkým odlivem mladých a vzdělaných lidí. A právě zde nalézáme prostor pro širokou spolupráci mezi městem a zaměstnavateli," uvedl radní Horáček.

Vzdělávání a integrace je cesta z problémů

Pokud má v regionu vzkvétat podnikání a obrátili se tak trend montoven s levnou pracovní silou, potřebuje podle Horáčka město vytvořit vhodné podmínky a získat odborníky vzdělané v technických oborech, zdravotnictví, pedagogice apod. "Potřebujeme, aby se u nás lidem dobře žilo a neměli tendenci náš region opouštět," naznačil.

Zároveň je potřeba cizince, kteří na Tachovsko přicházejí, vzdělávat a lokalizovat je více do našich podmínek. "Podpořit je v učení českého jazyka a informovat o povinnostech, zvyklostech a tradicích naší domoviny tak, abychom se tu všichni společně cítili dobře a nevznikalo nám společenské napětí," doplnil Horáček.

Velké změny podle Horáčka nelze udělat ihned. !Musíme postupovat po menších krocích a vytrvat v tom tak, abychom si za rok mohli shrnout co se povedlo a za pár let začít naplno těžit z toho, že v úsilí vytrváme. Že je to správná cesta vidíme ostatně i na historii našeho regionu, který byl z velké části po druhé světové válce dosídlen cizinci. Řada z nás má předky ze zahraničí, ale dnes se všichni cítíme jako praví Tachováci a tak je to správně," dodal.

PR

Tachov bojuje s přílivem zahraničních pracovníků, město svolalo na konferenci zástupce velkých zaměstnavatelů Foto: M. Horáček