V Karlových Varech se otvírá nová unikátní expozice „Tři světy“

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - neděle, 5. květen 2024 09:30
V Karlových Varech se otvírá nová unikátní expozice „Tři světy“ Ilustrační foto: Magistrát města Karlovy Vary

V Císařských lázních v Karlových Varech se v neděli 5. května otevírá pro veřejnost nová multimediální stálá expozice s názvem „Tři světy“. Výstava mapuje ducha doby 20. století na pozadí evoluce lázeňství a prolíná se celou budovou lázní. Autory expozice jsou Ing. arch. Martin Hejl a Ing. arch. Lenka Hejlová z Loom on the Moon s.r.o.

Expozice se skládá ze tří částí, tedy Světa makropřírody, Světa historie a Světa iluzí.

První z nich se nachází v Atriu a přibližuje přírodní zdroje regionu, vznik rašeliny a unikátní biodiverzitu pomocí 360 stupňové projekce.

V další části expozice, jež se zaměřuje na historii, bude mít návštěvník jedinečnou příležitost zhlédnout lázně, jaké existovaly ve starověkém Římě, Řecku a orientálních zemích, čímž se mu odkryje historie lázeňství ve světovém kontextu. Chybět nebude ani regionální pohled a zájemci se mohou seznámit s prameny, které formovaly podobu lázeňství ve zlaté éře 19. a následně 20. století., podrobnostmi lázeňského trojúhelníku nebo s typy procedur, jež byly v Císařských lázních provozovány.

Poslední část výstavy Svět iluzí je koncentrována v koupelnách, kde jsou iluzorními digitálními malbami představeny významné osobnosti, které navštívily Karlovy Vary. Jsou mezi nimi např. Antonín Dvořák, Franz Kafka, Tomáš Garrigue Masaryk nebo Václav Havel.

Ráda bych tímto pozvala všechny obyvatele kraje a tuzemské i zahraniční turisty k návštěvě této unikátní výstavy. Sedm z celkového počtu 19 koupelen sice čeká na svou finální podobu, která bude replikovat jejich původní stav z 19. století, nicméně věřím, že i tak budou návštěvníci z Císařských lázní odcházet nadšeni a plni velkolepého kulturního zážitku. Úpravy vzorových koupelen jsou závislé na vyhlášení nové veřejné zakázky, v níž bude vybrán dodavatel. Do té doby bude expozice zpřístupněna skrze nainstalované kukátko a tehdejší atmosféra bude dokreslená pomocí digitálních maleb, světla i zvuku,“ uvedla radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.

Realizace expozice je spolufinancována Evropskou unií. Karlovarský kraj požádal o dotaci na projekt „Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech“ z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích.