V Plzni vzniká zajímavá investiční platforma

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - pondělí, 15. květen 2023 07:32
V Plzni vzniká zajímavá investiční platforma Zdroj: Pontiro

V dnešní době se i u nás začínají objevovat první projekty, kdy se spojí větší množství více či méně malých investorů a společně investují do větších nemovitostí, které mají větší výnos než malé nemovitosti jako např. byty, které za účelem pronájmu kupují samostatní investoři. 

Snímek obrazovky 2022 09 08  v 13.30.03Na této myšlence postavila svůj záměr revoluční investiční platforma www.pontiro.cz z Plzně. V rámci myšlenky komunitního financování však zašla ještě dál, než je dnes na trhu obvyklé a svým investorům/partnerům nabízí možnost vlastnit prostřednictvím akciových podílů v konkrétních firmách, založených za účelem koupě jednotlivých nemovitostí, fyzické akcie a být tak akcionářem jednotlivých firem se vším, co k tomu patří, tedy např. hlasovacího práva na valných hromadách, kde akcionáři rozhodují o tom, jakým směrem se bude daná firma orientovat. 

Pokud si říkáte, co je na tom nového, tak je to právě tato možnost fyzického vlastnictví aktiv. Na ostatních platformách máte možnost pomocí crowdfoundingu půjčovat peníze do projektů s časovou návratností okolo 3 let a s předem daným výnosem či do dluhopisových projektů, které fungují obdobně. Nevýhodou těchto forem investování je časově omezená investice, po jejímž uplynutí musí investoři hledat stále další možnosti, kam peníze umísťovat, což může být v době nízkých úrokových sazeb a tím i nižších výnosů těchto investic problematické. 

Oproti tomu projekty v rámci platformy společnosti Pontiro jsou dlouhodobé a jejich výnos je stabilní i v dlouhodobém horizontu mnoha let. 

V rámci tohoto projektu společnost nyní připravila investici do komerční budovy v areálu bývalých Škodovo závodů v Plzni, kde kupuje budovu s podlahovou plochou více jak 4000m2, pro kterou již má připraveného stabilního a silného nájemce, který si celou budovu pronajme na mnoho let. Díky tomuto nabízí svým akcionářům zajímavý a dlouhodobý výnos z dividend okolo 10% ročně s tím, že se dividenda bude každý rok zvyšovat o inflaci, díky inflační doložce v nájemní smlouvě a i hodnota akcie bude v čase stoupat s růstem ceny nemovitosti.

Vzhledem k modelu komunitního investování je minimální výše investice nastavena na 50.000 Kč tak, aby si investici mohli dovolit i menší  investoři, kteří by jinak dlouhodobého výnosu okolo 10% ročně dosahovali jen velmi obtížně. Nabídka této investice je však omezena a to jak časem, kdy investici do tohoto projektu je možné realizovat jen do konce května, tak i maximálním objemem investice, kdy společnost vybírá od investorů celkem 50 milionů korun. 

Pokud se stanete investorem, můžete toto aktivum držet dlouhodobě a jednou jej předat svým dětem, které z něj bez aktivního zapojení mohou čerpat výnosy dlouhá léta. 

Více informací se dozvíte na webových stránkách platformy www.pontiro.cz

PR

Fotogalerie