Veřejná sbírka dál pomáhá, zajistí stabilní bydlení dalším žadatelům

Zveřejněno v Z Plzně
Od - neděle, 26. červen 2022 14:21
Veřejná sbírka dál pomáhá, zajistí stabilní bydlení dalším žadatelům ilustrační. Foto: pixabay

Peníze z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň, kterou město Plzeň založilo v březnu letošního roku, dál pomáhají. Žádosti dvou rodin z Ukrajiny a jednoho samoživitele o finanční dary v celkové výši 150 tisíc korun schválili zastupitelé na svém jednání 20. června. Peníze všichni použijí na úhradu kauce na nájem, na zaplacení prvního nájmu a spojených poplatků a na nezbytné vybavení bytu.

„Jedna z žadatelek do Plzně přijela z důvodu války na Ukrajině se dvěma dětmi za manželem, který zde bydlel a pracoval již před ruskou agresí. Rodina bydlí společně na ubytovně, ze které se ale musí odstěhovat, neboť manžel si našel jiné zaměstnání a současné bydlení už nemohou využívat. Oba rodiče pracují, mají stálý, ale nízký příjem, jejich dvě děti ve věku 12 a 8 let navštěvují základní školu v Plzni,“ uvedl náměstek primátora David Šlouf, jenž má v gesci oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem.

Druhá podpořená žena z Ukrajiny přijela se svým starým otcem a dcerou. Po příjezdu bydleli na své náklady v hotelu, v současné době již bydlí v pronajatém bytě soukromého vlastníka. V bytě je ale jen kuchyňská linka. Žena, jež zastává funkci vědeckého pracovníka, utratila všechny našetřené peníze za bydlení v hotelu a dosavadní nájmy. Dar od města tak využije na úhradu dalších nájmů a zakoupení základního vybavení bytu.

„Dalším z žadatelů je rozvedený otec-samoživitel dvou dětí. Muž má stálý příjem, od roku 2011 pracuje v Plzni. Ještě dva roky bude v insolvenčním řízení a trpí závažnými zdravotními problémy. S dětmi bydlí v nájemní bytě, ze kterého ale dostal výpověď kvůli rekonstrukci bytu. Peníze použije na úhradu kauce za nové bydlení, na tu by ze zbytku příjmu kvůli insolvenci nenašetřil,“ vysvětlil David Šlouf.

Podle hodnotící skupiny složené z pracovníků Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně, který administruje rozdělování peněz z veřejné sbírky, splnili všichni žadatelé veškeré podmínky nutné pro získání finančního daru. „Všem třem žadatelům finanční dar pomůže zapojit se do fungování ve společnosti, zajistí jim stálé a dlouhodobé bydlení, což přispěje k větší stabilitě rodiny a výchově nezletilých dětí,“ doplnil David Šlouf.