Větší pomoc zranitelným osobám. Plzeňští zastupitelé schválili program prevence kriminality pro letošní rok

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 23. červen 2023 17:39
Větší pomoc zranitelným osobám. Plzeňští zastupitelé schválili program prevence kriminality pro letošní rok ilustrační. Foto: P. Bauer

Pomoci obětem trestným činům, zranitelným osobám či podpořit pachatele v boji proti recidivě. To obsahuje mimo jiné akční plán - program prevence kriminality města Plzně 2023. Jedná se o souhrn všech strategických cílů a priorit a konkrétních opatření, které bude město realizovat v průběhu letošního roku. Vychází z Koncepce prevence kriminality města Plzně na období 2023–2028 a schválilo ho na svém jednání zastupitelstvo.

„Město Plzeň dlouhodobě podporuje systém prevence. Naší prioritou je tento systém ještě více podpořit, součástí plánu je proto pomoc a podpora obětem trestných činů, zaměříme se na pomoc zvlášť zranitelným osobám, chceme rovněž poskytovat pomoc a podporu pachatelům trestné činnosti v boji proti recidivě a koordinovat jejich resocializaci,“ uvedl Jiří Winkelhöfer, radní města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality. 

Akční plán dále obsahuje komplexní a koordinovaný přístup k řešení kriminality v rizikových lokalitách, přičemž se zaměřuje nejen na projevy, ale i příčiny problémů. „Dále chceme také zvýšit povědomí veřejnosti o možnostech ochrany. V neposlední řadě podpoříme programy monitorující vývoj kriminality páchané dětmi na dětech, systémově se zaměříme také na posílení prevence kybernetické kriminality,“ doplnil radní Jiří Winkelhöfer.