Víkend se v Plzni i okolí ponese v duchu tradic a magie

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 27. duben 2023 06:44
Víkend se v Plzni i okolí ponese v duchu tradic a magie Ilustrační foto: Wikimedia Commons

Čarodějnice a májka patří neodmyslitelně k přelomu dubna a května. Kde všude si můžeme užít tyto staré tradice a kde se vlastně vzaly?

MOTÝL, z. ú., vás zve na akci Rej čarodějnic, která se uskuteční v areálu rodinného centra MOTÝL v Plzni ve Žlutické ulici v pátek 28. dubna od 15:00 do 18:00. Akce je vhodná pro děti v doprovodu dospělých. Můžete se těšit na zábavné odpoledne plné her a tvoření. Součástí programu je i dětské divadlo a závěrečný táborák. Akce se koná za každého počasí. Nasaďte si magické klobouky, nasedněte na svá proutěná košťata a vyrazte na hrůzostrašnou cestu plnou her. Těšit se můžete na táborák, divadlo pro děti a tradiční pálení čarodějnice Děsbuchy Děsné Úděsné IXI.

V pátek se od 16:30 bude slavit také v MO Plzeň 3, a sice na Borech a ve Skvrňanech. „Již podruhé se setkáme na Čarodějnickém reji na borském a skvrňanském sídlišti. Stejně jako v loňském roce se akce koná ve vnitroblocích ulic Šimerova a Karla Steinera. Už teď se těším na tu spoustu krásných čarodějnic a čarodějů, kteří za námi v maskách dorazí. Tři vybrané také odměníme dárkem a slibuji, že pálit určitě nikoho nebudeme,“ říká s úsměvem starosta MO Plzeň 3 David Procházka. Na Skvrňanech čeká všechny účastníky DJ, který zahraje nejen dětské oblíbené písničky, tvořivé dílničky a také žonglér. Jeho řemeslo si zde mohou všichni zájemci rovnou vyzkoušet. Na Borech se zase mohou návštěvníci těšit od 16.30 na pohádku "Princezny jsou na draka" ve které bude čarodějnice hledat elixír na krásu. Připravila ji nezisková organizace Skupovka , stejně jako výtvarné tvoření. K tanci i poslechu zde zahraje oblíbená plzeňská kapela Semtex. Obě stanoviště pak nabídnou občerstvení a chybět nebude ani oheň. Namísto čarodějnic si na něm ale mohou zájemci opéct buřtík, který sežnete na místě za dotovanou cenu.

Čarodějnice na koních si můžete užít od pátku 28. 4. od 18:00 až do pondělí 1. 5. do 15:30. Akci pořádá Ranč v údolí nedaleko Ostrovce.
„Zveme všechny zástupkyně druhu Homo megeres obludos, lidově zvané čarodějnice, na každoroční Velký slet,“ lákají organizátoři. „Akce se koná již tradičně na odlehlém místě, kde je možno v klidu provozovat všechny rejdy a tajné obřady. Na programu je slavnostní přijímací rituál mladších kolegyň, které úspěšně složí všechny zkoušky. Odporný a smrdutý zjev, příšerná povaha i vystupování budou po zásluze odměněny! Ty, které neuspějí, budou pro výstrahu upáleny. Upozorňujeme, že při cestě na setkání, je nutno dodržovat předpisy platné pro přepravu na vnitrostátních linkách. Pozor: podle nových směrnic není již dovoleno děsit posádky mezinárodních letadel!“

Čarodějnický rej pod Radyní začíná v sobotu 29. dubna ve 13:00.
„I letos se můžete těšit na čarodějnické hry a soutěže," slibuje Centrum služeb pro turisty hrad Radyně.

Slet čarodějnic a čarodějů na Statku Lüftnerka se uskuteční také v plzeňské ZOO.
Neděle 30. dubna bude od 15:00 statek Lüftnerka hostit velký čarodějnický sraz. Součástí bude strašidelná pohádková stezka, volba nejvyvedenějších čarodějnic a čarodějů, opékání vuřtů. Na všechny v čarodějnickém bude čekat u pokladen milé překvapení. 

Čarodějnice a májka v Purkmistru se koná v neděli mezi 11:00 – 22:00.
Při příležitosti Filipojakubské noci je pro vás a vaše ratolesti připraven bohatý program!
Budou se opékat buřty, dětské atrakce a pískoviště jsou otevřeny celý den. Venkovní Beertruck s pivem a občerstvením potěší dospělé. Těšit se samozřejmě můžete na stavění máje a zdobení.
Nenechte si ujít speciální pivo Harry Porter na čepu.
Oheň bude hořet od 15:00.
Restaurace bude otevřena celý den 11:00 - 22:00, rezervace v restauraci na telefonu +420 377 994 312.

Pálení čarodějnic v Starém Plzenci proběhne v neděli mezi 14:00 - 17:00.
Po zahájení ve 14:00 začnou soutěže pro děti a doprovodný program, v 15:30 je na řadě vyhlášení výsledků soutěže a opékání špekáčků (z vlastních zdrojů). Zakončení se předpokládá v 17:00. Po celou dobu akce je možné vychutnat si jízdu na Plzenecké železnici nebo zkusit tvořit ve výtvarné dílničce, chybět nebude ani občerstvení.

V neděli 30. dubna vás od 15:00 také čeká Čarodějná stezka v Plzni – Černicích.
Stopovačka pro děti se strašidelnými úkoly. Trasa začíná na Selské návsi a končí za Lidovým domem. Na konci cesty na děti čeká hledání pokladu, opékání buřtíků a zábavné aktivity na dětském hřišti.

Křimická Májka začíná v neděli v 16:00.
Tradiční akce v areálu U Mže a restaurace Roští. Zapálení vatry s čarodějnicí, rej v maskách, opékání buřtů a večerní diskotéka. Přijďte si užít Křimickou Májku!
„Srdečně vás zveme na májovou slavnost, kde si užijete pálení čarodějnice, opékání buřtů (pro děti zdarma), soutěž pro děti o nejlepší masku, venkovní grilování a další speciality! O večerní zábavu se postará Dj Chozzé! Vstup zdarma! Těšíme se na vaši návštěvu!“, zvou organizátoři.

Tradiční akce Májka na Šídlováku odstartuje v 16:00 přípravou májky. V 16:30 bude nazdobená májka vztyčena a od 18:30 zahraje kapela Harlet. Chybět nebude ani opékání buřtů.

V 16:30 začíná Čarodějnická májka 2023, na kterou zve T. J. Sokol Plzeň - Radobyčice.
V 16:30 odstartuje program pro malé čarodějnice a čaroděje. Kostýmy jsou vítány bez rozdílu věku. Od 17:30 začne volná zábava u májky a táborák.

Májka na Výsluní začíná v neděli v 17:00 v Luftově Zahradě v Plzni
„Masopust byl prima, májkou konci zima!“
Pivo je zajištěno…ostatní si dle chuti každý přinese sám.

MO 10 Lhota a SDH Lhota zvou od 17:00 na akci Májka – pálení čarodějnic. Vystoupí Roztleskávačky Lentilky, Faux Pase Fonet Leicht Family a na závěr se můžete těšit na společný jam session.

Slet čarodějnic na Křížovém vrchu bude hostit 30. 4. od 18:00 Křížový vrch u Stoda.
Soutěže čarodějnic, možnost opékání uzenin, připravena bude i vatra, na které se bude pálit čarodějnice. Doprovází: MY DVA - Radek a Hana Gellanovi.
„30. dubna po nebi létají čarodějnice. Zveme vás proto na tradiční Slet na Křížový vrch. Vloni jsme zaznamenali rekord v počtu čarodějnic. Proto doufáme, že se věhlas naší akce po čarodějnické obci roznese a "holky" dorazí opět,“ zvou organizátoři.

Filipojakubská noc v Muzeu Českého lesa je zábavný program pro děti, rodiče a čarodějnice, z nichž jedna bude v podvečer upálena.
Pro děti bude připravena řada soutěží na zahradě i uvnitř muzea. Pro dospělé posezení s kapelou Wyjou. Pro všechny věštění z karet i občerstvení. Těší se na vás Muzeum Českého lesa v Tachově.

Již staří Keltové slavili přibližně uprostřed mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem svátek Beltine spojený s vyháněním dobytka na pastvu a zapalováním ohňů. Slovo Beltine je zpravidla vykládáno jako „jasný oheň“, Nejdříve byly uhašeny všechny krby a ohně a poté rozdělán teine éigen, tedy živý oheň, rozežhnutý pomocí dvou dřívek, a poté byly zapáleny dva ohně, mezi kterými byl provázen dobytek, aby byl ochráněn před dobytčím morem a jinými chorobami. Lidé mezi ohni procházeli pro přivolání štěstí či vyléčení neplodnosti. Dvojice odcházely od ohně, aby pak zažehly svůj vnitřní oheň vášně a lásky. Beltine byl také čas rituálního spojení Rohatého Boha a Paní ze Zelených lesů, kteří tím zahajují období tepla, přinášejícího v létě a na podzim hojnost plodů. Děti počaté na Beltine prý byly šťastné děti Velké Bohyně.

K této tradici se váže i stavění májky, vztyčení zeleného stromu ozdobeného věncem. Májka je symbolem aktu, při němž vzniká nový život. Pro českou májku se nejčastěji používají jehličnany jako například smrk, ale lze se setkat také s májkou z břízy. Horní část se zdobí stužkami z látek nebo krepového papíru a zavěšuje se na ni zdobený věnec. Se stavěním máje je spojen i zvyk jejího nočního hlídání, podle zvyků to bývá do východu slunce nebo také do prvního kohoutího zakokrhání, před muži ze sousedních vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici velká ostuda. Někdy se také staví malé máje před domy jako vyjádření úcty nebo vyznání lásky dívce.

Je jasné, že původní vyznění tohoto svátku – oslava lásky a nového života – bylo pro církve esencí všeho, co se snažily potlačit a regulovat. A pravděpodobně proto spojily ohně planoucí během oné magické noci s představou čarodějnic, které se k ohňům slétají, aby provozovaly své nekalé kejkle a rituály, a proto je třeba čarodějnice upálit. A tak vznikl zvyk pálení čarodějnic o Filipojakubské noci. Zvyk pálení ohňů v předvečer prvního máje není zmiňován v žádných staročeských pramenech a podle Čeňka Zíbrta se k nám dostal z německy mluvících zemí, kde je znám jako Valpuržina noc. Mladí lidé zapalovali ohně na kopcích, na rozcestích a na pastvinách, a tančili kolem nich. Přeskakovali ohně či žhnoucí oharky. Na některých místech býlo zvykem upalovat na hranici loutku představující čarodějnici. „Musíme si připomenout, že první máj je proslulá Valpuržina noc a všude v povětří je plno neviditelných čarodějnic na pekelných pochůzkách,“ napsal o českých zvycích počátkem 20. století James Frazer.

Ani církvím, ani totalitním režimům 20. století se nepodařilo úplně uhasit posvátné ohně Beltainu ani vymýtit zvyk stavění májek, a tak tento pradávný svátek oslavy lásky a vzniku nového života přetrval v různých podobách až do současnosti. Ne náhodou slavíme v našich zemích den následující po původním keltském Beltainu, první máj, jako svátek lásky, kdy se zamilovaní líbají pod rozkvetlým stromem.