Anketa s kandidáty do Senátu 2022: Jiří Valenta

Zveřejněno v Politika
Od - středa, 21. září 2022 10:00
Anketa s kandidáty do Senátu 2022: Jiří Valenta Foto se souhlasem J. Valenty

V pátek 23. září a sobotu 24. září se kromě komunálních voleb uskuteční také první kolo voleb do Senátu, které proběhne ve třetině senátních volebních obvodů. Redakce zpravodajského portálu Plzeň.cz v této souvislosti oslovila všech 7 kandidátů za volební obvod č. 7 (Plzeň-město). Kandidáty vám postupně představíme během týdne, který volbám předchází. V tomto článku odpovídá Jiří Valenta, kandidát za KSČM.

Proč jste se rozhodl/a kandidovat do Senátu?
Domnívám se, že bych takto mohl pomoci některým, společensky znevýhodněným skupinám obyvatel, jako jsou např. senioři, sociálně slabí spoluobčané, mladé rodiny s dětmi aj. Chtěl bych naší společnosti takto vrátit alespoň něco z toho, co do mne svého času nainvestovala. V senátu mohu uplatnit nejen své vzdělání, ale i bohaté zkušenosti z komunální, regionální i celostátní politiky a zcela jistě i celoživotní motto, kterým se stále řídím: „Slušnost-spravedlnost-solidarita“! 

Na co se chcete v případě svého zvolení zaměřit?
Již v poslanecké sněmovně jsem se zaměřoval na mezinárodní politiku zejména ve vztahu k EU, hospodaření státu, ICT a eGovernment, ale např. i na problematiku veřejnoprávních médií. Poměrně kvalifikovaně se také mohu pohybovat v oblasti školství, kde pracuji prakticky po celý svůj profesní život. Asi bych v tomto ohledu zkusil oprášit i svoji poslaneckou snahu o získání válečných reparací ze strany Německa, rozbití oligopolu mobilních operátorů, který nám nyní farizejsky poskytuje nejdražší telefonní služby a data v celé EU, či obnově veřejnoprávních médií k poctivé službě všem koncesionářům bez rozdílu. Např. ČT je pro mne dnes zcela odstrašující příměr k objektivitě zpravodajství!

Proč kandidujete za KSČM?
 V roce 2004 jsem získal na Univerzitě Karlově v Praze doktorát v oboru Obecná politologie a současně jsem si řekl, že můj celoživotní zájem o politiku musím také přenést do reálných podmínek ČR, aby vše nebylo zbytečné. Na naší politické scéně jsem, jako do té doby celoživotní nestraník, viděl pouze jediný subjekt, který vyjadřoval obdobnou silnou touhu po sociálně spravedlivé společnosti, a tímto subjektem byla KSČM. Politická strana, která od svého vzniku v roce 1991 nezaznamenala žádný významnější kriminální delikt, a to v našem politickém spektru jako jediná!

Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti v politice?
Neskromně se domnívám, že poměrně značné! Osm let jsem byl zastupitelem statutárního města Plzně, osm let ještě stále jsem zastupitelem Plzeňského kraje a také osm let jsem byl poslancem. V poslanecké sněmovně jsem mj. působil například ve funkcích předsedy Podvýboru pro ICT průmysl a eGovernment, místopředsedy Výboru pro evropské záležitosti a hrdý jsem také na to, že jsem se stal i členem stálé české parlamentní delegace v parlamentním shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku. Na stranické úrovni jsem předsedou Městského výboru KSČM v Plzni, předsedou profesního klubu bývalých VŠ učitelů, členem plzeňského krajského výboru a samozřejmě jsem byl i členem výboru ústředního. A je toho ještě mnoho, co bych mohl uvést!

Skončíte v případě svého zvolení se svými dosavadními pracovními a podnikatelskými aktivitami?
Ukončení jakýchkoliv dalších, myšleno tedy veškerých, pracovních aktivit, při eventuálním zvolení senátorem, považuji za naprosto samozřejmé, a již jednou jsem se takto sám zachoval! V roce 2013, při svém zvolení do poslanecké sněmovny jsem opustil nejen své dosavadní zaměstnání, ale již jsem ani neusiloval o znovuzvolení do Zastupitelstva Plzeňského kraje a Zastupitelstva města Plzně z tzv. volitelného místa. Když dnes vidím, jak mnozí rádobypolitici kumulují četné funkce, a to zejména kvůli trapnému očekávání finanční odměny, rozum mi to nebere. Ústavní funkce se prostě kvalitně, v souběhu s něčím dalším, dělat nedá. Kdo tvrdí opak, jednoduše lže! Vím, o čem mluvím, moje sněmovní účast na jednání dolní komory byla nejlepší ze všech ostatních poslanců a stále jsem měl před sebou ještě nedokončenou práci pro své voliče.

Jakým konkrétním způsobem se budete v případě zvolení zasazovat o náš region?
Kompetence senátora spočívají především v posuzování zákonů došlých z poslanecké sněmovny, eventuálně ve vlastní zákonodárné iniciativě, přičemž výkon komunální politiky mu z ústavy nepřísluší. Pomoc obvodu, za který je senátor zvolen, může spočívat ve zprostředkování přímého kontaktu na členy vlády, a zejména potom v tvorbě takových zákonů, které svou specifikací mohou přispět k dalšímu rozvoji či překonání zátěžových situací tak, aby se tam lidem žilo komfortněji. Vím, že mnozí kandidáti do senátu často slibují voličům více než "modré z nebe ", ale to svědčí pouze o jejich politické neznalosti, v horším případě o pokusu podvést své voliče.

KANDIDÁTI DO SENÁTU 2022 ZA VOLEBNÍ OBVOD Č.7:

Václav Chaloupek /STAN/
Daniela Kovářová /nezávislá/
Jan Kůrka /SPD/
Karel Naxera /TOP 09/
Pavel Šrámek /Pro Plzeň/
Jiří Valenta /KSČM/
Josef Váňa /ANO/