Cesty Karlovarským krajem se tentokrát zaměřily na Sokolovsko

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - středa, 19. duben 2023 12:53
Cesty Karlovarským krajem se tentokrát zaměřily na Sokolovsko Foto: Karlovarský kraj

Další z cest po kraji, které absolvuje hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek spolu s radním pro oblast rozvoje venkova Vítem Hromádko, vedly do okresního města Sokolov, Kynšperka nad Ohří a Starého Sedla. Setkali se zde starosty, s nimiž projednali aktuální dění na území jejich měst a obce.

„Z větších měst mnohdy odjíždíme s řadou úkolů, nejinak tomu bylo také tentokrát. Opakovaně se setkáváme s tématy, jako jsou zdravotnictví, dostupnost zdravotní péče a řešení tohoto problému. Zajímá nás také bezpečnostní situace ve městech a obcích, a to ve vztahu k nedostatku zaměstnanců v řadách policie. Na pravidelných jednáních s krajským ředitelem policie pak předávám informace od starostů o tom, kde je třeba posílit dohled, ať už z hlediska nutnosti vzhledem k výskytu kriminality v dané oblasti nebo pro zvýšení pocitu bezpečí občanů,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Se starostou města Sokolov Petrem Kubisem projednali zástupci kraje aktuální stav projektu revitalizace bývalé třídírny a depa, který měl být původně zařazen mezi strategické projekty. Stanovené podmínky však tento krok neumožnily, proto bude projekt podán v rámci výzvy ministerstva práce a obchodu. Hejtman přislíbil propojení s krajským odborem regionálního rozvoje, který bude městu nápomocen s podáním žádosti. Starosta popsal situaci, jež by měla nastat v případě plánovaného uzavření pobočky pošty na sídlišti Michal, a představil možnost řešení v podobě provozování poštovních služeb v podobě pošty Partner ve vytipovaném prostoru právě na tomto sídlišti. Další postup bude projednán po setkání vedení města se zástupcem České pošty. Projednána byla například i žádost o spojení dvou ze čtyř etap chystané opravy hlavní dopravní tepny v centru, situace se zajištěním otevřených ordinací v rámci kraje, možnost propojení města s jezerem Medard v podobě repliky  důlního vláčku a budoucí bytová výstavba v modelu společného podniku se Sokolovskou uhelnou, a.s.        

V Kynšperku nad Ohří nyní starosta Marek Matoušek řeší zejména absenci lékárny, která je pro obyvatele zásadním problémem. Ačkoliv má město nabídku od provozovatele, nezbývají mu finance na nezbytnou rekonstrukci prostor. Hejtman proto projedná na zdravotnickém výboru možnosti úpravy dotačního programu, jenž nabízí finance na vybavení ordinací, zda by bylo možné dotaci nabídnout také na rekonstrukci a vybavení prostor lékárny. Starosta kvitoval pomoc ze strany krajského úřadu, jehož pracovníci městu značně pomohli se zajištěním druhého praktického lékaře pro pětitisícové město. V rámci jednání byl zástupcům kraje představen projekt rekonstrukce a změny účelu objektu, v jehož prostorech v současné době probíhá praktická příprava učňů v oboru truhlář Střední živnostenské školy Sokolov. V prostorech budovy by měla v budoucnu vzniknout knihovna, základní umělecká škola, koncertní dál, komunitní centrum a prostorem pro pořádání společenských akcí. Na území města vede přes řeku Ohře historická dřevěná lávka. Ta však již není v plné kondici, město má proto vypracovaný projekt na novou lávku. Radní Vít Hromádko nabídl svou pomoc v podobě zjištění informací, zda by bylo možné čerpat dotaci na tento projekt z Integrovaného národního programu obnovy, a to s ohledem na to, že se jedná o lávku, která je součástí páteřní cyklostezky Ohře, jež je nejvytíženější cyklostezkou  v kraji. Na žádost starosty města bude hejtman jednat o možnosti opravy komunikace a vybudování parkoviště u objektu sociálních služeb v Horních Pochlovicích.     

V obci staré Sedlo poděkoval starosta Miroslav Toncar zástupcům kraje za finanční podporu projektu nové lávky, jež propojuje obec s páteřní cyklostezkou Ohře. Zároveň představil svou snahu o zajištění měření rychlosti průjezdu vozidel obcí pomocí radaru. Tomuto kroku je nakloněno i město Sokolov, hejtman proto doporučil starostovi, aby zahájil v co nejkratším časovém horizontu jednání právě s městem, které bude zajišťovat veškeré administrativní a správní kroky spojené s provozem radaru. „V menších obcích vždy připomínám možnost čerpání dotací v rámci národního programu Obchůdek 2021+, který se snaží udržet v provozu prodejny a usnadnit tak obyvatelům život bez nutnosti dojíždění na nákup. Majitelé obchodů mohou čerpat dotaci na mzdy, nájem prostor, poplatky za energie, za telefon, internet či platební terminál. Tohoto programu mohou pro příští rok využít i právě ve Starém Sedle, kde takový obchod mají,“ doplnil radní pro rozvoj venkova Vít Hromádko. Obec výhledově počítá s prodeje rozvojových ploch, pozemky ve třech lokalitách budou určeny pro výstavbu rodinných domů.

PR