Evropský parlament vyzývá: Přijďtě k volbám. Je důležité chránit demokracii

Zveřejněno v Zpravodajství ZAK
Od - pondělí, 29. duben 2024 12:30

Média

Evropský parlament zahajuje druhou fázi své komunikační kampaně, která občanům připomíná, jak důležité je jít k volbám, a chránit tak demokracii.

Evropský parlament vyzývá více než 370 milionů lidí ve 27 členských státech k účasti v evropských volbách ve dnech 6. až 9. června 2024 (v České republice 7. a 8. června). Nyní Parlament zahajuje druhou fázi své komunikační strategie, jejímž cílem je dále občany informovat a motivovat je, aby volby nezmeškali.

Tato druhá fáze pod sloganem „Využijte svůj hlas. Nenechte za sebe rozhodovat ostatní.“ zdůrazňuje význam demokracie. Opírá se o mnohostranný přístup, včetně mediálních akcí, digitálních kampaní, zapojení veřejných a soukromých partnerů, iniciativ zaměřených na zapojení komunit a vzdělávacích programů přizpůsobených potřebám občanů v celé EU.

Příkladem za všechny je čtyřminutový film „Využijte svůj hlas“, v němž senioři z různých zemí EU předávají své zkušenosti s demokracií dalším generacím a zdůrazňují, že demokratické právo volit nelze považovat za samozřejmost.

„Demokracie v Evropské unii je dnes důležitější než kdy jindy. Váš hlas rozhodne o tom, jakým směrem se Evropa vydá v nadcházejících pěti letech. Rozhodne, v jaké Evropě budeme žít,“ prohlásila předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. „Nenechte ostatní, aby vybírali za vás, jděte ve dnech 6. – 9. června 2024 volit. Každý hlas je důležitý.“

Kolektivní odpovědnost

V době, kdy Evropská unie čelí novým výzvám a volby v červnu 2024 jsou za dveřmi, Evropský parlament znovu potvrzuje svůj závazek podporovat dialog, jednotu a aktivní občanství. Slogan „Využijte svůj hlas. Nenechte za sebe rozhodovat ostatní.“ je naléhavou připomínkou toho, že demokracii nám předchozí generace zanechaly jako těžce vydobyté dědictví, které musíme všichni chránit a pečovat o ně.

„Demokracie je kolektivní odpovědností – nikoli vůči nějaké politické myšlence nebo konkrétní záležitosti – ale vůči sobě navzájem,“ připomíná mluvčí Evropského parlamentu Jaume Duch. „V evropské demokracii jsme jednotnější, než by se mohlo zdát: napříč národy, citlivými politickými tématy i generacemi. V dnešní polarizované době je snadné na to zapomínat a naše kampaň nám připomíná právě to, co nás spojuje.“

Ústřední video kampaně se dále zabývá pohnutou historií mnoha evropských zemí, které pamatují ozbrojený konflikt nebo omezování osobní svobody, a poukazuje na to, jak je demokracie křehká, pokud se aktivně neudržuje.

Zájem o evropské volby vzrůstá

V roce 2019 přišla k evropským volbám více než polovina způsobilých voličů (50,6 %). V České republice přišlo k volbám 28,72 % voličů. Průzkum Eurobarometr z jara 2024, kterého se zúčastnilo více než 26 000 respondentů ve všech členských státech EU, ukázal, že o volby konané ve dnech 6. – 9. června 2024 se zajímá 60 % Evropanů, což je o jedenáct procentních bodů více než na jaře 2019 (tři měsíce před předchozími volbami do Evropského parlamentu). 71 % respondentů navíc uvádí, že pravděpodobně budou hlasovat – i to je 10procentní nárůst ve srovnání se situací před předchozími volbami.

V Česku, kde se volby konají 7. – 8. června, vzrostl zájem o evropské volby oproti roku 2019 ještě dvakrát tolik, o 22 procentních bodů. I tak však zůstává v rámci Evropské unie podprůměrný (38 %). 58 % českých respondentů dále uvedlo, že by se voleb pravděpodobně zúčastnili, kdyby se volby konaly příští týden. Jde o markantní nárůst oproti průzkumu před minulými volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 (+28 p. b.).

Čtyři z pěti Evropanů podle průzkumu souhlasí s tím, že „hlasování je důležité pro udržení silné demokracie“ (81 %) a že „hlasování je důležité pro zajištění lepší budoucnosti pro příští generace“ (84 %). Více než osm z deseti Evropanů (81 %) se domnívá, že hlasování v nadcházejících volbách je ještě důležitější vzhledem k současné geopolitické situaci.

V České republice považuje hlasování za důležité pro udržení silné demokracie 73 % respondentů a 76 % souhlasí s tím, že hlasování je důležité pro zajištění lepší budoucnosti pro příští generace. Hlasování ve volbách vzhledem k současné geopolitické situaci považuje za mnohem důležitější než dříve 77 % Čechů.