Gymnázium a SOŠ Rokycany slaví 150 let od svého založení. Oslavy vyvrcholí na letišti

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - pondělí, 12. červen 2023 14:04
Gymnázium a SOŠ Rokycany slaví 150 let od svého založení. Oslavy vyvrcholí na letišti Foto: Gymnázium a SOŠ Rokycany

V letošním roce uplynulo 150 let od chvíle, kdy do lavic rokycanského gymnázia usedli první žáci. Škola si své jubileum připomíná průběžně už od ledna, hlavní oslavy jsou naplánovány na samotný závěr školního roku. Během půl druhého století si škola získala pevné místo mezi vzdělávacími institucemi nejen v rámci Plzeňského kraje. V současnosti je jedinou státní školou v České republice se švýcarským modelem vzdělávání IB DP, ve kterém je možné získat mezinárodně uznávanou maturitní zkoušku.

„Celkem třikrát jsme v posledních pěti letech byli vyhodnoceni jako nejlepší škola v Plzeňském kraji z pohledu úspěchů našich žáků v soutěžích (jednou se hodnocení nekonalo a jednou jsme byli druzí). To je bezesporu úspěch. Učitelé žáky motivují a věnují se jim nad rámec školy nebo minimálně dávají žákům prostor, aby rostli a šli vlastní cestou. V roce 2021 se G+SOŠ stalo první veřejnou střední školou v České republice, která nabízí žákům studium ve švýcarském konceptu IB DP. Pro mě osobně to znamená, že jsem na školu „dostal“ hotový vzdělávací systém, kterému věřím, protože je postaven na pilířích vzdělávání, jež jsou pro mě podstatné: rozvoj osobnosti jako celku, zaměření na kompetence, na schopnosti pracovat s vědomostmi, aplikovat je, posun k vyšším myšlenkovým procesům, práce se zpětnou vazbou, rozvoj efektivní komunikace, partnerství mezi učitelem a žákem, na převzetí odpovědnosti za vzdělávání,“ řekl Pavel Vlach, ředitel Gymnázia a SOŠ Rokycany, který nastoupil do funkce v září 2018.

První veřejnou akcí k oslavám výročí byla vernisáž výstavy o historii školy, která je k vidění ve výstavním sále v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech do konce září. Na konci května měl koncert sbor školy UNIQUE Rokycany, který letos slaví 20 let od založení.

V pátek 23. června proběhne v prostorách gymnázia v ulici Mládežníků tematická konference mapující 150 let vzdělávání v Rokycanech. Pozornost bude věnována nejen historickému vývoji školství v regionu, ale zejména moderním trendům ve vzdělávání a problémům i výzvám, které přináší dnešní překotně se proměňující svět. „Na konferenci jsou pozváni důležití aktéři vzdělávání v Plzeňském kraji – politici, úředníci, ředitelé středních i základních škol z okolí, zástupci institucí dalšího vzdělávání, České školní inspekce a neziskových organizací,“ doplnil ředitel Pavel Vlach.

V sobotu 24. června se škola otevře široké veřejnosti. Dopoledne si zájemci budou moci prohlédnout obě školní budovy v rámci dne otevřených dveří (od 8.30 hodin). Odpoledne a večer se slavnostní program přesune do areálu rokycanského letiště. Od 14 hodin žáci školy vystoupí na slavnostní studentské akademii. „Od 20 hodin jsou všichni žáci, absolventi, zaměstnanci i přátelé naší školy zváni na letní ples pod širým nebem. K tanci i poslechu zahraje MD Company, jako host vystoupí Kristýna Krčmová a PUSA (Pěvecký učitelský sbor amatérů). Pro

návštěvníky bude připraven venkovní taneční parket, bohaté občerstvení i krytá místa k sezení. Prodej lístků jsme zahájili 5. června on-line na našich webových stránkách školy a lístky je možné zakoupit také v Informačním centru města Rokycany na Masarykově náměstí. Cena vstupenky je sto korun,“ pozvala na sobotu 24. června Lenka Likeová, zástupkyně ředitele školy.

Gymnázium a SOŠ Rokycany přijme ve školním roce 2023/2024 do prvních ročníků 174 žáků do šesti prvních ročníků. V rámci investic do budov školy se dočkali studenti střední odborné školy v ulici Svazu bojovníků za svobodu od letošního června výdejny obědů, předtím museli přecházet do budovy gymnázia v ulici Mládežníků. Na SOŠ bylo vyměněno veškeré IT vybavení. Díky podpoře z IROP škola postaví nové čtyři učebny – včetně laboratoří pro přírodovědné předměty. Co se týká budovy gymnázia, školu by měla čekat úplná rekonstrukce, tedy výměna všech výplní, nová fasáda, energetická soběstačnost. Aktuálně má škola vypracovanou studii, zanedlouho začne soutěžit projekt.

PR