Karlovarský kraj se ocitl v pohádkovém světě

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - pátek, 21. červen 2024 13:48
Karlovarský kraj se ocitl v pohádkovém světě Photo: Karlovarský kraj

Přes tři tisíce žáků a více než dvě stovky pedagogů v Karlovarském kraji si mohlo na vlastní kůži vyzkoušet, co všechno se dá zažít v pohádkovém světě. Od letošního roku byl totiž v mateřských a základních školách spuštěn unikátní vzdělávací projekt, který je zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti a primární prevence. Ze samotného názvu "Pohádky pro lepší začátky" je patrné jeho zaměření, tedy využití pohádkových příběhů ke sdělování klíčových témat dětským posluchačům. Jednotlivé pohádky načetli pro děti herci z Divadla pod Palmovkou.

Spolek Čtení děti změní, z.s., který projekt připravil a realizoval, je velmi potěšen vysokou mírou spokojenosti zapojených škol, které mu poskytly zpětnou vazbu formou dotazníků, webinářů s pedagogy a projektových dnů. Například téma první pohádky O drakovi Čoudilovi a kouzelném mostě, které se zaměřilo na škodlivost kouření, hodnotilo jako vysoce přínosné 85,8 % pedagogů. Autory vzdělávacího projektu jsou spisovatel a předseda spolku Petr Březina a speciální pedagožka Kateřina Melcherová.

Díky pohádkové metodice dokáže projekt oslovit a zaujmout všechny žáky a sdělit jim důležitá poselství nenásilnou a přirozenou vypravěčskou formou. Ke každé z pohádek jsou totiž pro pedagogy předškolního i školního vzdělávání připraveny speciální metodické průvodce a pracovní listy. Dle těchto materiálů pak probíhá práce při vyučování. Pro předškoláky se jedná o grafomotoriku, pohybové hry, výtvarnou dílnu, říkadla a písničky. Žákům základních škol je pak pohádka rozpracována do hudební výchovy, českého jazyka, matematiky, výtvarné výchovy a tělesné výchovy. Zvláštní materiály jsou pak připraveny pro primární prevenci.

V příštím školním roce 2024/2025 budou žáci v průběhu deseti následujících měsíců pracovat na obrázcích k pohádkové knížce, kterou pak dostanou na konci června jako ocenění své práce. Každá z pohádek bude mít nejenom svou audio podobu, dostupnou přes QR kód, ale i animaci.

Karlovarský kraj je hlavním partnerem a podporovatelem projektu Pohádky pro lepší začátky. Díky jeho vstřícnosti mohl být projekt zahájen a bude mít možnost pokračovat i v dalších letech. Silnou stránkou projektu je totiž jeho kontinuita a pravidelná přítomnost ve vyučovacím plánu škol.