Žáci zdravotnické školy v Karlových Varech se mohou těšit na nově vybavené šatny i odborné učebny

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - pátek, 21. červen 2024 13:44
Žáci zdravotnické školy v Karlových Varech se mohou těšit na nově vybavené šatny i odborné učebny Photo: Karlovarský kraj

Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání schválila poskytnutí neinvestičního příspěvku Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické Karlovy Vary ve výši 400 tisíc korun. Prostředky škola využije na nákup vybavení šaten v Karlovarské krajské nemocnici a na zhotovení atypického nábytku do tří odborných učeben.

„Střední zdravotnická škola nás požádala o příspěvek na nákup nových skříněk a dalšího nábytku do šaten v karlovarské nemocnici. Ty jsou využívány celoročně pro obory střední i vyšší odborné školy. Za týden šatnami projde minimálně 150 žáků a studentů vykonávající povinné nemocniční praxe a na vybavení je to už dosti znát. Druhá žádost se pak týkala obměny vybavení tří technických místností, které jsou součástí školních zubních laboratoří. Byť ho škola nechává průběžně opravovat, to nejlepší už má rozhodně za sebou,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Přístrojové a nástrojové vybavení odborných učeben se daří škole nakupovat z vlastních prostředků. Na pořízení nábytku jí ovšem nezbývají volné finance. Příspěvková organizace kraje navíc zdůvodnila žádosti o poskytnutí příspěvku potřebou využití vlastních zdrojů na chystanou rekonstrukci sociálního zařízení, které je v havarijním stavu. Z peněz kraje bude uhrazen atypický nábytek do technických místností vedle zubních laboratoří. V rámci karlovarské nemocnice pak budou pořízeny nejen nové skříňky pro žáky a pro vyučující, ale také lavice a katedra. Instalace nábytku by měla proběhnout během letních prázdnin. Na samotné rekonstrukci prostor se pak významně podílí přímo nemocnice.